10 helmikuu 2022

Alfen Elkamo toimittaa puistomuuntamoita vahvistamaan Ruotsin jakeluverkkoa

Alfenin suomalainen tytäryhtiö, Alfen Elkamo, on solminut monivuotisen raamisopimuksen puistomuuntamoiden toimituksista Vattenfall Eldistributionin kanssa. Sopimus sisältää noin 500 muuntamon toimituksen neljän vuoden aikana. Sopimus ruotsalaisen verkonhaltijan kanssa tuli voimaan tammikuussa 2022.

Ruotsin jakeluverkon jännite on sekä 11 (että) 22 kV ja Alfen Elkamo toimittaa 18:aa muuntamomallia erilaisiin käyttötarpeisiin. Nämä muuntamot sijoitetaan projekteihin joissa esimerkiksi ilmajohdot korvataan maakaapeleilla. Tämä luo vahvan perustan erinomaiselle sähkönsiirron käyttövarmuudelle.

Seppo Tupeli, Alfen Elkamo Oy:n toimitusjohtaja toteaa, "Olemme ylpeitä saamastamme vastuusta toteuttaa Vattenfallin kunnianhimoisia tavoitteita. Teknisen osaamisen ja luotettavuuden kautta olemme saaneet asiakkaan luottamuksen joka on meille erittäin tärkeä ja antaa hyvän lähtökohdan pitkäjänteiselle yhteistyölle.”