Load Balancing, oftewel vermogensverdeling, houdt in dat het laadstation zelf de beschikbare energie verdeelt over de voertuigen die worden geladen. De lader analyseert hoeveel vermogen beschikbaar is en hoeveel de voertuigen nodig hebben. De slimme elektronica in de Alfen laadstations verdeelt vervolgens zelf het vermogen op basis van de maximale capaciteit. Hiermee kunnen elektrische auto's altijd worden geladen, zelfs als de elektrische installatie een beperkte capaciteit heeft. Zo hoeven geen hoge investeringen te worden gedaan in een verzwaarde aansluiting.

Wat zijn de verschillende situaties bij Load Balancing?

De figuren hieronder laten de verschillende Load Balancing situaties en het bijbehorende gedrag van het laadstation zien.

 

 

 

Het laadstation is klaar om gebruikt te worden. Het maximale vermogen is beschikbaar.

 

 

 

 

 

 

Eén voertuig wordt geladen. Het maximale vermogen is beschikbaar voor het elektrische voertuig. De LED van het laadstation is donkerblauw. Load Balancing is niet actief.

 

 

 

 

 

 

Twee auto's worden tegelijkertijd geladen. Het laadstation zal het maximaal beschikbare vermogen verdelen over beide voertuigen. Het is mogelijk dat minder snel wordt geladen. Afhankelijk van het voertuig is het mogelijk dat het laden tijdelijk wordt gepauzeerd en weer verder gaat wanneer meer vermogen beschikbaar is.

 

Hoe reageert het laadstation als Load Balancing actief is?

Wanneer een tweede voertuig wordt aangesloten en het laadvermogen het maximaal beschikbare vermogen overschrijdt, zal het laadstation Load Balancing inschakelen en de volgende indicaties tonen:

De status LED knippert donkerblauw: Het laadstation verzoekt het eerste voertuig het laadvermogen aan te passen, zodat het vermogen verdeeld kan worden;
De status LED knippert blauw-cyaan: Het laadproces van het tweede voertuig wordt gestart als het eerste voertuig de laadsnelheid heeft aangepast. Wanneer één voertuig tegelijkertijd kan worden geladen, zal de status LED blauw en blauw-cyaan knipperen.

Hoe zie ik dat Load Balancing actief is?

Wanneer Load Balancing actief is, wordt dit weergegeven met behulp van de status LED's op de gebruikersinterface aan de voorzijde van het laadstation. Er zijn twee situaties mogelijk, namelijk:

De status LED knippert blauw: het beschikbare vermogen wordt verdeeld en het elektrische voertuig wordt geladen met een lager vermogen;
De status LED knippert blauw-cyaan: het beschikbare vermogen wordt verdeeld over beide voertuigen door deze om-en-om te laden. Wanneer deze indicatie wordt getoond, is het laadproces tijdelijk gepauzeerd. Het laden wordt vanzelf bij voldoende vermogen weer hervat.

Waarom verdeelt het laadstation het vermogen?

Elektrische auto's worden doorgaans met hoog vermogen geladen. Wanneer meerdere elektrische voertuigen tegelijkertijd worden aangesloten, kan de elektrische installatie niet altijd het nodige vermogen bieden. ICU heeft daarom een slimme oplossing ontwikkeld om het beschikbare vermogen te verdelen. Het resultaat is een veilige laadsituatie zonder dat geinvesteerd hoeft te worden in een zware, kostbare aansluiting.

Wat zijn de gevolgen voor de laadsnelheid?

Het intelligente laadstation is ontworpen zodat uw auto zo snel als mogelijk wordt geladen. Daarom zal Load Balancing alleen worden geactiveerd als dat nodig is. In andere situaties worden elektrische voertuigen met vol vermogen geladen. In de meeste gevallen, zelfs met twee voertuigen, zal het laadstation het maximale vermogen per stopcontact leveren.