Projectdetails

Project

CSGriP

Locatie

Arnhem

Opdrachtgever

Alliander

Jaar

2013-2017

In een gezamenlijk project met partners zoals netbeheerder Alliander, certificeringsinstantie DNVGL, Wind Energy Solutions en de Technische Universiteit Delft, is Alfen betrokken bij het project Cellular Smart Grid Platform (CSGriP). Dit project streeft naar het met elkaar verbinden van elektriciteitsnetwerken en dit geheel te koppelen met het hoofd elektriciteitsnet. Alfen levert het energieopslagsysteem dat in off-grid modus kan werken, onafhankelijk van een netconnectie.

Elke onafhankelijke netwerk rondom een energieopslagsysteem functioneert als een cel. Het aansluiten van meerdere van deze cellen biedt aanzienlijke voordelen, waaronder het kunnen balanceren van vraag en aanbod van elektriciteit uit verschillende cellen. Dit concept kan worden opgeschaald naar grote systemen die functioneren als een zelfregulerend energiesysteem, en vormt hiermee een belangrijke stap in de richting van het elektriciteitsnet van de toekomst.