Projectdetails

Project

Duurzame energieopwek en opslag

Locatie

Arnhem

Klant

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Jaar

2012

In samenwerking met de Universiteit van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft Alfen een energieopslagsysteem geleverd om een volledig duurzame energievoorziening op het terrein van de universiteit mogelijk te maken.
Verschillende duurzame energiebronnen zijn verbonden met dit energieopslagsysteem: zonnepanelen, een windturbine en een biodiesel generator. Deze combinatie vormt een grote duurzame energiecentrale, met het energieopslagsysteem als middelpunt. De belangrijkste componenten van het energieopslagsysteem zijn de ESI-omvormers, accu's en een hightech management systeem.
Het Alfen energieopslagsysteem kan in off-grid toepassingen worden gebruikt, vaak in combinatie met zonne- of windenergie, maar ook voor on-grid toepassingen zoals load balancing, energiehandel en frequentieregeling.