De slimme netten van de toekomst


De energietransitie betekent dat de wijze waarop elektriciteit door onze maatschappij stroomt verandert. De mogelijkheid om hier data over te verzamelen stelt netbeheerders in staat om gevolgen voor het stroomnet in te zien, te anticiperen op potentiële knelpunten en hier antwoorden voor te formuleren voordat er problemen ontstaan. De beschikbaarheid van onmiddellijke inzichten op verschillende knooppunten in het stroomnet is een kritieke voorwaarde voor veel zgn. ‘smart grids’.


Inzicht voor industriële klanten


Voor industriële klanten speelt de automatisering van transformatorstations ook een belangrijke rol. Continue inzichten in de prestaties van transformatoren maken het mogelijk om live inzicht te hebben en hogere service levels te bieden. Daarnaast worden zaken als branddetectie en temperatuurcontrole ook steeds belangrijker voor verzekeraars.

 

Van data tot informatie

 

Onze online webapplicatie maakt real-time inzicht en beheer mogelijk van alle infrastructuur die aan het net verbonden is. Hieronder vallen onder meer secundaire transformatorstations, laadapparatuur voor elektrische voertuigen en energieopslagsystemen. Zo wordt veel data gegenereerd over netbelasting, het gebruik van energieopslag en elektrische voertuigen die aan het net verbonden zijn. Deze data wordt gevisualiseerd en kan worden gebruikt om objecten op afstand te beheren. Ook worden allerlei nieuwe toepassingen mogelijk, zoals laadpleinen voor elektrische voertuigen, ‘vehicle-to-grid’ concepten en verbeterde serviceproposities.

 

Lees meer over grid automatisering