Firma logistyczna No Limit z Warszawy przechodzi na zrównoważony transport z Alfen

  • Stacje ładowania pojazdów elektrycznych
  • No Limit Sp. z o.o
  • 2021, 2022

Przejście na flotę elektryczną w branży transportowej to właściwa droga. Tę drogę rozwoju biznesu obrała również polska firma logistyczna No Limit. Lokalni partnerzy firmy Alfen zainstalowali 23 stacje ładowania Alfen Eve Single Pro-line w swoich lokalizacjach magazynowych w Warszawie i okolicach oraz w Poznaniu.

Wyzwanie

Branża transportowa jest obecnie odpowiedzialna za około 25% emisji CO2 w Europie.
​ Dekarbonizacja to sposób na ograniczenie emisji CO2, ponieważ Europa zmierza w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, aby walczyć ze zmianami klimatu. Jedną z metod jest korzystanie z floty pojazdów elektrycznych. W związku z dynamicznym wzrostem liczby firm handlowych konieczne jest stosowanie proekologicznych rozwiązań w transporcie.

Tu z pomocą przychodzą dystrybutorzy dbający o środowisko. Jednym z nich jest firma No Limit Sp. z o.o., która oferuje niskoemisyjne dostawy strategicznym klientom w Polsce, na Słowacji i Węgrzech. Celem jest utworzenie inteligentnej sieci ładowania prądem zmiennym i prądem stałym w ich węzłach logistycznych w regionie CEE. Celem fazy pierwszej (pilotażowej) było umożliwienie niskoemisyjnych dostaw klientom w Polsce, co jest znane również jako projekt Smart City.

Rozwiązanie

Lokalni partnerzy firmy Alfen zainstalowali 23 stacje ładowania Alfen Eve Single Pro-line i 6 stacji ładowania Tritium DC w 5 lokalizacjach magazynowych w Warszawie i okolicach oraz w Poznaniu. Obsługują one flotę lekkich samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym.

Firma No Limit wybrała inteligentną infrastrukturę ładowania z 24-godzinną usługą monitorowania za pomocą oprogramowania do zarządzania Alfen ICU Connect, które służy do monitorowania, zarządzania i kontroli stacji prądu zmiennego i prądu stałego we wszystkich 5 lokalizacjach. Dzięki temu oprogramowaniu stacje ładowania mogą komunikować się z zapleczem, a każda elektryczna ciężarówka jest gotowa do transportu przez całą dobę.

Szczegóły techniczne

Dzięki stacjom ładowania Eve Single Pro-line z oprogramowaniem do zarządzania ICU Connect firma No Limit korzysta z zaawansowanych, inteligentnych funkcji. Każda furgonetka wykorzystuje do ładowania moc 7,4 kW (1 faza) oraz karty RFID do autoryzacji transakcji ładowania i monitorowania wykorzystania. Do ładowania służą 23 stacje Eve Alfen Single Pro-line z gniazdami, zainstalowane na pojedynczych słupach. Wraz z 4 stacjami prądu stałego o mocy 50 kW i 2 stacjami prądu stałego o mocy 75 kW, zainstalowanymi na ruchomych platformach, stacje ładowania prądem zmiennym i stałym (w sumie 29) są monitorowane i zarządzane zdalnie przez firmę No Limit.
​  

Wszystkie stacje są połączone kablami ethernetowymi z Internetem w 1 stabilną sieć wirtualną.
​ Montażem stacji ładowania, ich konfiguracją i konserwacją zajęli się partnerzy instalacyjni firmy Alfen.

Wdrożenie

Strategia projektu Smart City firmy No Limit określa plan rozwoju infrastruktury ładowania.
​ Gdy lokalne instalacje elektryczne osiągną maksymalną moc w fazie pierwszej, firma No Limit zacznie korzystać z rozwiązań Alfen w zakresie bilansowania energii w poszczególnych lokalizacjach w regionie CEE.

Paweł Tomczak, Menedżer Projektu w firmie No Limit: „Dbamy o środowisko. Powszechne zastosowanie pojazdów elektrycznych wykorzystujących energię odnawialną na obszarach miejskich jest jednym z głównych sposobów rozwiązania problemu emisji CO2 i zanieczyszczenia powietrza.
 Dlatego rozbudowujemy flotę lekkich samochodów elektrycznych i zwiększamy udział certyfikowanej energii odnawialnej w naszych lokalizacjach. Stacje ładowania Alfen Eve Single Pro-line doskonale wpisują się w nasze plany dotyczące czystszej logistyki i zrównoważonego transportu”.

Chcesz przyczynić się do czystej mobilności dzięki technologii Alfen? Porozmawiajmy.


NoLimit