Substation Connect

Transformacja energetyczna oznacza, że wkrótce zmieni się sposób przepływu energii elektrycznej w naszym społeczeństwie. Możliwość zebrania danych związanych z tym tematem daje szansę przewidzenia konsekwencji dla lokalnej sieci energetycznej, a także zidentyfikowania potencjalnych wąskich gardeł i sformułowania odpowiednich odpowiedzi na te wyzwania, zanim faktycznie zaczną stanowić problem.

Już w 2008 roku firma Alfen zaczęła dostarczać rozwiązania w zakresie automatyzacji sieci energetycznej ('Alfen Connect'), poprzez utworzenie połączenia cyfrowego między swoimi sprzętami do ładowania pojazdów elektrycznych a Internetem. Od tego czasu możliwości znacznie się rozszerzyły, a podstacje transformatorowe i systemy magazynowania energii mogą być teraz również zarządzane zdalnie.

Wdróż Alfen Connect Substation Connect, aby zapewnić optymalne zarządzanie inteligentnymi sieciami przyszłości.

Możliwość natychmiastowego wglądu w poszczególne wąskie gardła w zasilaniu umożliwia optymalne zarządzanie energią. 'Substation Connect' to moduł Alfen Connect do automatyzacji dystrybucji energii, dzięki któremu operatorzy uzyskują wgląd w swoją sieć elektryczną. Pomaga nam to przewidywać potencjalne wąskie gardła i likwidować je, zanim staną się problemem. Ciągły pomiar pomaga operatorom przeprowadzać konserwację zapobiegawczą oraz lokalizować i usuwać problem w przypadku nieoczekiwanej przerwy w dostawie prądu. Automatyzacja stacji transformatorowych ma kluczowe znaczenie dla klientów przemysłowych. Ciągły wgląd w czasie rzeczywistym w wydajność ich sieci i transformatorów zapewnia jeszcze wyższy poziom usług. Ponadto dla ubezpieczycieli coraz większe znaczenie mają takie czynniki, jak wykrywanie pożarów i kontrola temperatury.

Elastyczny i łatwy do wdrożenia

Substation Connect został tak skonstruowany, aby można go było wbudować w sposób modułowy zarówno w nowe, jak i istniejące stacje. Wzięto również pod uwagę znaczenie budowania opłacalnej kosztowo instalacji o elastycznej konfiguracji. W razie potrzeby istnieje również możliwość uzgodnienia personalizowanego montażu.


Jesteś zainteresowany? skontaktuj się z:

Hessel Faber

Business Development Manager Grid Automation

Hessel-Faber-200x200px.png

Wgląd w czasie rzeczywistym w Twoją inteligentną sieć

Łatwo jest monitorować lokalną sieć i w razie potrzeby dostosowywać ją za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu.

Alfen Connect screen - substation connect

Specyfikacje techniczne Alfen Connect

Tutaj znajdziesz specyfikacje techniczne Alfen Connect.

Circuit board image

TheBattery Connect

'TheBattery Connect' to moduł Alfen Connect używany jako system zarządzania energią w oferowanym przez Alfen rozwiązaniu do magazynowania energii, 'TheBattery'. Platforma ta łączy elementy lokalnej infrastruktury z panelami słonecznymi, turbinami wiatrowymi, magazynami energii, połączeniami sieciowymi itd. Klienci mają zagwarantowany bezprzewodowy dostęp do 'TheBattery' za pośrednictwem własnych systemów informatycznych, z możliwością korzystania ze wszystkich zastosowań magazynowych: handel energii, kontrola częstotliwości, wyrównywanie obciążeń szczytowych i sieci autonomiczne. Alfen Connect zawiera również system operacyjny typu back-end, który oferuje wgląd w wyniki systemu, rejestruje dane i przekazuje aktualizacje oprogramowania dla 'TheBattery'.

Alfen Connect - module TheBattery Connect for connecting energy storage to the IoT