10 februari 2022

Alfen Elkamo levererar nätstationer för att förstärka det svenska distributionsnätet

Alfens finska dotterbolag, Alfen Elkamo, har vunnit ett flerårigt ramavtal för leverans av nätstationer åt Vattenfall Eldistribution. Det handlar om ungefär 500 nätstationer under de första fyra åren. Avtalet med det svenska elnätsbolaget trädde i kraft i januari 2022.

I det svenska elnätet används både 11 och 22 kV spänning och Alfen Elkamo kommer att leverera upp till 18 olika nätstations modeller för olika användningsändamål. Dessa nätstationer kommer att användas i projekt där till exempel luftlinjer byts till jordkabel, med målet att skapa en extremt tillförlitlig elförsörjning.

Seppo Tupeli, VD på Alfen Elkamo Oy Ab, säger, "Vi är stolta över att få uppfylla Vattenfalls ambitioner. Genom vår tekniska kompetens och pålitlighet har vi fått ett förtroende av kunden som är väldigt viktig för oss och ger en bra start för ett långt samarbete."