Voor ENGIE, eerste energieopslagsysteem voor netstabiliteit in België

  • Energieopslag
  • ENGIE
  • Brussel
  • 2017

Alfen heeft een 1 MW batterij-energieopslagsysteem, genaamd "TheBattery", geleverd aan ENGIE’s elektriciteitscentrale in Drogenbos (Brussel). Dit is het eerste opslagsysteem in België dat de netstabiliteit gaat waarborgen, sinds de netbeheerder dit is gaan toelaten in mei van dit jaar.

De energietransitie is in volle beweging, wat resulteert in een toenemende hoeveelheid productie van fluctuerende duurzame energie en een groeiende populariteit van elektrische auto’s.

Het stabiliseren van het elektriciteitsnet wordt hierdoor steeds complexer. Daarom is de Belgische netbeheerder Elia sinds mei van dit jaar batterijopslagsystemen toe gaan staan voor het stabiliseren van haar netten.

Eerste batterij opslagproject in België

Alfen is het eerste bedrijf dat een batterij-gebaseerd energieopslagsysteem installeert om zogenaamde Frequency Containment Reserve (FCR) te leveren voor het stabiliseren van het Belgische net. Het systeem kan meer dan 1 MW vermogen regelen en is verbonden met Elia's hoogspanningsnet bij ENGIE's 6MW opslagpark in Drogenbos (Brussel).

Alfen was verantwoordelijk voor de volledige end-to-end integratie van het energieopslagsysteem, inclusief het softwareplatform voor frequentiesturing, integratie in het lokale energiesysteem en aansluiting op het hoogspanningsnet. Het systeem is al operationeel en moet nu worden gekwalificeerd door de netbeheerder.

ENGIE: "We anticiperen voortdurend op de veranderende dynamiek in de energiemarkten. Dit energieopslagproject is een belangrijke stap richting ons energiesysteem van de toekomst. We verwachten dat opslag in de komende jaren een steeds belangrijker rol gaat spelen voor het balanceren van onze energiesystemen, maar ook andere toepassingen voor opslag hebben een enorm marktpotentieel."

Meerdere toepassingen voor opslag krijgen tractie

Yves Vercammen, verantwoordelijk voor de energieopslagsystemen van Alfen in België, reageert: "Frequentiecontrole is een steeds belangrijker wordende applicatie voor onze klanten. In Nederland hebben we onlangs een opslagsysteem voor deze toepassing aangesloten op een groot windmolenpark. We werken daarnaast aan opslagprojecten rondom load balancing voor laadpleinen voor elektrische auto’s, waardoor de piekbelastingen van elektrische auto’s worden gemitigeerd. Andere lopende projecten betreffen micro-grids die zonne-energie en opslag in lokale energiesystemen combineren, en virtuele energiecentrales in de vorm van buurtbatterijen in woonwijken. We zijn trots om de eerste te zijn in het integreren van deze oplossing in het Belgische net en zullen de komende maanden meer van deze systemen realiseren.”