Opslagsysteem voor lokale energiecoöperatie WeertEnergie

  • Energieopslag
  • WeertEnergie
  • Zuid-Duitsland
  • 2018

Alfen heeft voor WeertEnergie het eerste energieopslagsysteem geleverd voor zonne-energie dat in coöperatieve handen is. Het COOP-Store (Coöperatie Storage Renewable Energy)-project combineert meerdere toepassingen: het optimaliseren van lokaal gebruik van eigen opgewekte zonne-energie, voorzien in de stabiliteit van het elektriciteitsnet en de handel van elektriciteit.

WeertEnergie is een lokale coöperatie van bewoners, bedrijven en andere organisaties in en rond de gemeente Weert, met het doel de duurzaamheidsdoelstellingen van de regio te behalen.

Alfen heeft een 617kWh batterij energieopslagsysteem geleverd, inclusief het lokale net. Dit om het nieuwe zonnepark te verbinden met het opslagsysteem en het elektriciteitsnet. Andere betrokken partijen bij het project zijn Scholt Energy Services voor het beheer en handelen van het opslagsysteem, SEAC voor het meten en analyseren van de opslagprestaties en Soltronergy voor het ontwikkelen van een zonnepark dat verbonden zal worden aan het lokale energiesysteem.