Alfen levert impact onder UN Sustainable Development Goals

Naast de producten en diensten van Alfen die volledig zijn gericht op het mogelijk maken van de energietransitie, beschouwt Alfen het haar verantwoordelijkheid om haar impact verder te versterken en, samen met haar belangrijkste belanghebbenden, haar MVO-kader af te stemmen op vier VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Om onze impact in het kader van het MVO-kader te meten, zijn we in 2020 begonnen met het rapporteren over de belangrijkste prestatie-indicatoren voor elk aandachtsgebied, zoals beschreven in ons jaarverslag 2019. De KPI's zijn:

Voor SDG7 – Betaalbare en schone energie:
Mogelijk vermeden CO2-uitstoot door het gebruik van Alfen's EV-oplaadpunten, evenals het potentiële aantal huishoudens dat wordt aangedreven door PV zonneparken waar Alfen zijn microgrid oplossing heeft geleverd.

Voor SDG8 - Fatsoenlijk werk en economische groei:
Prestaties in een veilige werkomgeving vastgelegd door de Lost Time Injury Frequency Rate, evenals het ziekteverzuimpercentage.

Voor SDG9 - Industrie, Innovatie en Infrastructuur:
Inzicht door Alfens investeringen in R&D te delen, samen met impactvolle innovatievoorbeelden.

Voor SDG12 - Verantwoorde Consumptie en Productie:
Resultaten van Alfen's Operational Excellence-programma.

Alfen Impact

Alfen rapporteert haar impact sinds 2020. Voor een uitgebreid overzicht van de impact van Alfen, zie pagina 14 in ons jaarverslag 2020.