Duurzaamheid

De visie van Alfen is een verbonden, slim en duurzaam energiesysteem voor toekomstige generaties. Om dit te bereiken, is het de missie van Alfen om de energietransitie aan te zetten door hoogwaardige energieoplossingen te ontwikkelen, produceren, integreren en te verbinden die innovatief, betrouwbaar en slim zijn. Alfen heeft een sterke impact door duurzame energieontwikkelingen mogelijk te maken met haar slimme netten, EV oplaadpunten en energieopslag oplossingen.

Onze producten en diensten helpen onze klanten bij het realiseren van duurzame oplossingen. Bij Alfen hebben we de ambitie om onze oplossingen veilig en verantwoord te leveren. Daarom zijn we in het bezit van verschillende certificaten zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 45001. Daarnaast hebben we onder andere supply chain-analyses uitgevoerd om onze scope 3-emissies te begrijpen en hebben we de Eco-design-filosofie geadopteerd.

Hieronder lees je meer over ons beleid, onze aanpak en positieve impact die wij als bedrijf maken. Ten slotte vind je een overzicht van de beschikbare QHSE & CSR-rapporten die we hebben gepubliceerd.


QHSE beleid

Alfen zet zich in om een duurzame onderneming te zijn zonder onaanvaardbare risico's tijdens de uitvoering van haar activiteiten. Om deze doelstellingen te bereiken heeft Alfen haar Quality, Health, Safety & Environment (QHSE)-beleid geïmplementeerd.

Alfen QHSE policy framework png

Duurzame ontwikkeling

Alfen streeft ernaar om duurzame ontwikkeling verder mogelijk te maken om zo een samenleving te bevorderen die verantwoorde keuzes maakt, zowel economisch, sociaal als ecologisch. Lees meer over het duurzame ontwikkelingsbeleid van Alfen dat is opgesteld in overeenstemming met ISO 26000:2010.

Sustainable development

Impact onder UN Sustainable Development Goals

Naast de producten en diensten van Alfen die volledig zijn gericht op het mogelijk maken van de energietransitie, ziet Alfen het als haar verantwoordelijkheid om haar impact verder te versterken en heeft het samen met zijn belangrijkste stakeholders haar MVO raamwerk afgestemd op vier UN Sustainable Development Goals.

Alfen CSR framework aligned with the UN Sustainable Development Goals