Bekroond Belgisch snelwegverlichtingsproject van stroom voorzien door nieuw transformatorstation van Alfen

  • Smart grids
  • Citelum
  • België
  • 2023

Ledverlichting levert een scala aan voordelen op voor de weginfrastructuur. Denk daarbij aan een lagere koolstofemissie, een efficiëntere lichtproductie en een veiligere gebruiksomgeving. Een twintigjarige publiek-private samenwerking in België, het Lumieres 4.0 Plan genaamd, richtte zich op het moderniseren van meer dan 100.000 lampen langs de wegen van Wallonië met slimme ledverlichtingstechnologie. Citelum, onderdeel van Luminies Cities, is een leverancier van verkeersbeheer- en elektrische systemen. Dit omvangrijke initiatief stond onder hun leiding en zij zijn een overeenkomst aagegaan met Alfen voor de productie en installatie van meerdere transformatorstations voor de stroomvoorziening van de verschillende technologieën die gezamenlijk de wegen van Wallonië verlichten.

Uitdaging

Het is niet gemakkelijk om opnieuw vorm te geven aan een infrastructuur van wegen die de benodigde verlichting voor de veiligheid van bestuurders verzorgt en tegelijkertijd bijdragen aan het verminderen van broeikasgasemissies. En toch is dat precies wat het Lumieres 4.0 Plan in België heeft bereikt voor de gemeenschap van Wallonië onder de projectleiding van Citelum, onderdeel van Luminus Cities. Voor het initiatief moest rond de 2700 kilometer aan wegen worden gemoderniseerd met ledverlichting die aan monitoringstechnologieën werd gekoppeld voor een geautomatiseerd beheer van het gehele systeem. Doordat de nieuwe infrastructuur veel complexer was dan de oorspronkelijke, was er binnen het project naast de stroom voor de ledverlichting zelf ook stroom nodig voor een aantal andere toepassingen. Gezien deze complexiteit koos Citelum voor Alfen als leverancier van de transformatorstationtechnologie om de levering van de elektriciteit vanaf het plaatselijke net naar alle verschillende technologieën te verzorgen.

Oplossing

De verlichting en ondersteunende systemen van het project werden over duizenden kilometers geïnstalleerd. Daarom plaatste Alfen op strategische plekken in de gemeenschap vijf nieuwe transformatorstations en sloot het bedrijf die aan op het net van Wallonië. Dit was de eerste keer dat de nieuwe Altro-technologie van Alfen in België werd toegepast. Altro-transformatorstations zijn betreedbare prefab stations die speciaal zijn ontworpen voor de behoeften aan midden- en laagspanningsnetaansluitingen en ondersteunen allerlei duurzame stroomtoepassingen, waaronder laadstations voor elektrische voertuigen, zonneparken en industriële bedrijven met een duurzame-stroominfrastructuur.

“Doordat dit project zo uitgebreid was en de verschillende ondersteunende technologieën uiteenlopende stroombehoeften hadden, was er een aangepaste transformatorstationoplossing nodig. Alfen leverde die met de naam Altro,” aldus Pedro Marsylle, projectmanager van Citelum. “De korte cyclus van installatie en netaansluiting van de stations leverde een belangrijke bijdrage aan wat een bekroond initiatief is geworden, waar we allemaal trots op zijn.”

Voordelen

Het woon-werkverkeer van Wallonië profiteert van meerdere veiligheidsverbeteringen aan de nieuwe rijweginfrastructuur. De ledtechnologie wordt op afstand beheerd middels een geautomatiseerd systeem dat de helderheid afstemt op het tijdstip van de dag voor optimale zichtbaarheid.  Het project voorziet ook in nieuwe detectoren op 300 afritten om te voorkomen dat bestuurders de verkeerde kant op rijden. Daarnaast is ledverlichting 76% zuiniger in gebruik dan het vorige systeem, wat Wallonië een afname in CO2-uitstoot van 166.000 ton oplevert. 

“Dankzij ambitieuze inspanningen zoals het Lumieres Plan is België een toonbeeld van hoe Alfen kan bijdragen aan het verminderen van emissies terwijl tegelijkertijd de infrastructuren van onze gemeenschappen worden verbeterd,” aldus salesmanager van Alfen Hatim Ouald Chaib. We waarderen het dat Citelum ons team de kans heeft gegeven om bij te dragen aan dit bekroonde project en we zijn onder de indruk van hun leiderschap bij het beheer van zo'n complex initiatief.”

Het Lumieres-project is door de Green Solutions Awards van België uitgeroepen tot winnaar in de categorie ‘Grand Prix Green Infrastructure’ 2021 en kreeg de tweede prijs in de categorie ‘Infrastructure’ 2023.