Transformatorstations van Alfen bij innovatief deelproject met water, warmte en groene stroom

  • Smart grids
  • Meer Fresh Products, Comeco
  • België
  • 2022, 2023

Steeds vaker werken bedrijven in België samen op het vlak van opwek en verbruik van hernieuwbare energie. Hierdoor ontstaan er zogeheten Local Energy Communities: een trend die past in de energietransitie, waarin we niet alleen van fossiele brandstoffen overstappen naar hernieuwbare energiebronnen, maar ook van grote energiecentrales naar lokale energienetten. De Vlaamse tomatenteler Meer Fresh Products en het nabijgelegen vleesverwerkend bedrijf Comeco laten met onder meer diensten en producten van Alfen zien hoe zo’n community er in de praktijk uitziet. 

Uitdaging

Meer Fresh Products heeft drijvende zonnepanelen laten plaatsen in het waterbassin voor diens tomatenkweek. Die wekken groene energie op voor de eigen bedrijfsvoering en daarnaast hebben de drijvende zonnepanelen meer voordelen. Denk aan een afname van waterverdamping, een toename van de waterkwaliteit en het afkoelende effect van het water op de panelen – wat leidt tot een hogere opbrengst. 

De energievraag voor de tomatenkweker is het laagst in de zomer en heeft daarom in die periode een stroomoverschot. Voor de nabijgelegen vleesverwerker geldt het tegenovergestelde. Vandaar dat Comeco interesse had in de zonnestroom van het nabijgelegen tomatenbedrijf. Zo verduurzaamt Comeco de energievoorziening, zonder zelf te investeren in zonnepanelen. 

Ook zullen de bedrijven warmte en water met elkaar uitwisselen. Voor beide buren leveren de koop en verkoop van groene elektriciteit, warmte en water een kostenbesparing op. Bovendien verduurzamen zij de bedrijfsvoering door deze samenwerking. 

Voor de elektrotechnische invulling van het project, schakelden de bedrijven Alfen in als specialist in transformatorstations en netkoppelingen in België en Nederland.  


Oplossing

In dit project heeft Alfen twee deelopdrachten ontvangen. 

  1. De eerste van tomatenteler Meer Fresh Products: Alfen levert daarvoor 2 compact transformatorstations van het type Diabolo. De transformatorstations van Alfen zijn leverbaar in een verscheidenheid aan vermogens en configuraties, waarmee het voor elke toepassing het geschikte transformatorstation is. In de stations wordt de groene energie vanuit de drijvende zonnepaneel-installaties getransformeerd van 400V naar 15kV. De twee stations worden met hoogspanningskabels met elkaar verbonden om daarna met een andere hoogspanningskabel te vertrekken naar het nabijgelegen bedrijf Comeco. 
  2. De tweede opdracht vanuit vleesverwerker Comeco bestaat uit het aansluiten van de hoogspanningskabel op een inkoopstation van Alfen: die zorgt voor een aansluiting op het distributienet en de verdeling van de energie van de zonnepanelen en van het net naar de transformatorstations. 

Technische details

Alfen levert twee compacte transformatorstations: een Diabolo 30H (met een 1.000 kVA transformator) en een Diabolo 20H (met een 400 kVA transformator). 

Om de bedrijven te ontzorgen, neemt Alfen de communicatie en uitwisseling van technische gegevens tussen het netbedrijf en de klanten voor rekening. Een groot voordeel voor de klanten, die zich op deze manier kunnen focussen op hun core business. 

Alfen installeert bovendien de elektrische verbinding tussen de PV installaties bij Meer Fresh Products en de hoogspanningsinstallatie bij Comeco. Dit gebeurt met hoogspanningskabels op 15 kV en de bijhorende stuurbekabeling. 

Vanwege de vrij lange afstand – zo’n 500 meter – tussen beide bedrijven lopen de stuursignalen niet via klassieke koperbekabeling maar via glasvezelkabel. Dit om signalen betrouwbaar over grote afstanden te vervoeren. 


Uitrol

Naast de elektrische bekabeling, lopen er ook waterleidingen tussen de bedrijven. Zo kan de teler de wateroverschotten in regenachtige perioden doorsturen naar Comeco. Ook wordt er leiding gelegd voor de restwarmte die door de warmtekrachtkoppelingen van de teler wordt opgewekt en kan worden gedeeld met Comeco. 

De 3.000 drijvende zonnepanelen wekken 1,4 GWh stroom op, dat staat gelijk aan een jaarlijks gemiddeld verbruik van meer dan 400 gezinnen. Comeco heeft berekend hiermee zo’n 600 ton aan CO₂ te besparen.