Samenwerking scholen

Alfen werkt op diverse wijzen samen met scholen uit de regio en in het technische (hoger) onderwijs. Onder andere het Buitenhout college, ROC van Flevoland, ROC van Amsterdam, Windesheim en de TU Delft.

Wil je ook een rondleiding of gastles voor jouw school? Neem dan contact op met Janine Keizerweerd, onze recruiter.

Open dagen

Alfen is zo veel mogelijk aanwezig op open dagen van diverse opleidingen in de regio. Dit kan zijn op vmbo’s, mbo’s, hbo’s, maar ook op technische universiteiten, verspreid over het land. 

Rondleidingen / gastlessen

Omdat wij goed techniekonderwijs enorm belangrijk vinden, opent Alfen haar deuren graag voor rondleidingen. Dit om een beeld te geven van wat werken in de (elektro)techniek en bij Alfen in het bijzonder inhoudt.

Naast een rondleiding koppelen wij dit zoveel mogelijk aan praktijkopdrachten, zodat leerlingen ook zelf aan de slag kunnen. Dit doen we jaarlijks onder andere voor het Buitenhout College en het ROC van Hilversum. Ook verzorgen wij gastlessen op locatie. 

TU Delft: Creative Facilitation

In februari 2019 heeft Alfen studenten van de faculteit Industrial Design Engineering van de TU Delft ontvangen. Zij volgen allen het vak Creative Facilitation, waarin zij leren creatieve sessies te leiden. Tijdens de afsluitende dag van dit vak werden de studenten, na een ontbijt en een welkomstwoord namens de directie, losgelaten op acht uitdagingen welke werden aangereikt door de drie verschillende business lines van Alfen.

Medewerkers van Alfen waren aanwezig gedurende de sessies als 'problem owner', om een context te kunnen schetsen en te zorgen dat de resultaten van de sessies ook bruikbaar zijn voor Alfen. De concepten die aan het eind van de dag zijn gepresenteerd, variëren van praktische toepassingen voor de korte termijn naar inspirerende toekomstvisies. Een geslaagde dag met nieuwe inzichten voor alle betrokkenen. 

Contact

Serge Kraaijeveld

Accountmanager Service a.i.

Serge-Kraaijeveld-200x200px.png