19 December 2022

Alfen viert 15 jaar innovatie in België: ‘Van pionier tot gerenommeerd partner in de energietransitie'

Alfen viert 15 jaar innovatie in België. We spraken met Yves Vercammen, onze Country Manager voor België, om zijn inzichten en perspectieven te horen over waar we vandaan komen en waar we naartoe willen. 

Yves, van harte gefeliciteerd met 15 jaar in België! Vertel eens over je begindagen bij het Belgische team.

“We waren een klein team toen ik me in 2016 bij het Belgische team voegde: één verkoper, één technisch tekenaar, één projectingenieur en één locatiemanager. Negen jaar eerder, in 2007, was mijn collega Johan de eerste Belg die bij Alfen aan de slag ging. Met zijn kennis van het middenspanningsnet begon hij met het leggen van de basis voor onze Smart Grid Solutions-activiteiten in België.

Ik hield me aanvankelijk bezig met de ontwikkeling van onze Energieopslag-activiteiten door nieuwe leads en aantrekkelijke markten in heel Europa te identificeren. Al snel werd ik me bewust van het enorme groeipotentieel in België als we ons niet alleen op de transformatorstations konden richten, maar ook op cross-selling met onze bedrijfsonderdelen energieopslag en laadpalen voor elektrische auto's. Sindsdien hecht ik veel belang aan het ontwikkelen van een breed netwerk van belanghebbenden in het Belgische energie-ecosysteem en het promoten van Alfen als een unieke onderneming en partner met 85 jaar expertise.”


Wat herinner jij je van je eerste Alfen-project in België? 

“Eind 2016 tekende ik het contract voor mijn eerste belangrijke project met ENGIE, een grote Franse multinational in de energiesector. Het draaide allemaal om het eerste batterij-energieopslagsysteem in België om het nationale elektriciteitsnet te helpen stabiliseren: de zogenaamde ondersteunende diensten. Eerder dat jaar gaf netbeheerder Elia officieel toestemming om batterijtechnologie te gebruiken voor deze dienst. Ze realiseerden zich namelijk dat energieopslag een belangrijke troef zou worden in de energietransitie.

Wij leverden een batterij-energieopslagsysteem van 1 MW aan de productiefaciliteit van ENGIE in het Brusselse Drogenbos. In die tijd was het inzetten van grootschalige batterijen voor netstabiliteit echt uniek in België. Het maakte ons ongelooflijk trots dat we pioniers waren op dit gebied, en vooral dat we daarbij samenwerkten met een grote speler als ENGIE.”

'Met het ENGIE-project hebben we de basis gelegd voor onze expertise in ondersteunende diensten voor netstabilisatie en bijbehorende toepassingsalgoritmen'

Alfen Engie 2017 Drogenbos

Engie

“Diensten op het gebied van netstabiliteit hebben in heel Europa aan belang gewonnen om welbekende redenen zoals fluctuerende hernieuwbare energiebronnen, het toenemende gebruik van elektrische auto's, de ontmanteling van traditionele elektriciteitscentrales en de wereldwijde elektrificatie in het algemeen.

Met het ENGIE-project hebben we de basis gelegd voor onze befaamde expertise in ondersteunende diensten voor netstabilisatie en bijbehorende toepassingsalgoritmen.”

Dus met jouw komst kreeg Alfen in België een volledige vertegenwoordiging?

“Dat klopt. Door cross-selling tussen onze business units transformatorstations, EV-laden en energieopslag te bevorderen, werd ons marktaandeel snel groter en moesten we ons lokale team uitbreiden. België werd daarmee het eerste land buiten Nederland dat alle drie de bedrijfsonderdelen van Alfen vertegenwoordigde.

In de loop der jaren hebben we geleidelijk steeds meer lokale expertise toegevoegd om het serviceniveau voor onze partners en klanten te optimaliseren. Alfen België is een gerenommeerde, toonaangevende speler geworden in het stimuleren van de overgang in Europa van fossiele brandstoffen naar een koolstofvrije economie om de klimaatverandering te beperken.

Ik ben erg trots op onze uiterst gemotiveerde teamleden die dagelijks worden geraadpleegd voor hun expertise en adviezen. Zij zijn de echte reden voor het succes van Alfen in België!”


Hoe denkt België over de energietransitie?

“Er worden in België volop initiatieven ontplooid om klimaatneutraliteit te bereiken. Onze energiemix verandert sterk onder invloed van de politieke uitfasering van kernenergie en de vervanging van fossiele energiebronnen door hernieuwbare. De massale overstap naar elektrisch rijden raakt in een stroomversnelling nu de Europese regering dit steeds meer aanmoedigt. Daarnaast verstrekt onze eigen Belgische regering fiscale stimulansen en subsidies om de overstap naar fossielvrije mobiliteit te bevorderen.

Al deze initiatieven zijn nodig om de klimaatambities van België te verwezenlijken, maar het leidt ook tot allerlei uitdagingen voor diverse belanghebbenden. Is België klaar voor zoveel elektrische voertuigen op de weg? Kan het net de enorme vraag naar energie voor e-mobiliteit aan? Zullen er voldoende betrouwbare alternatieven zijn voor de opwekking van kernenergie? Welke impact zal er zijn op andere vormen van elektrificatie zoals verwarming? Daar komt Alfen in beeld. Wij zijn energiespecialist op al deze gebieden.

De openbare laadinfrastructuur heeft in België nog een belangrijke impuls nodig. Gelukkig zetten lokale overheden zich in toenemende mate in om meer en meer openbare EV-laadstations te plaatsen door langlopende aanbestedingen uit te schrijven. In samenwerking met onze e-mobiliteitspartners wint Alfen deze aanbestedingen door het aanbieden van een gezamenlijke end-to-end dienstverlening, inclusief hoogwaardige infrastructuurhardware. Ons Twin EV-laadstation biedt een betrouwbare en toekomstbestendige oplossing voor openbaar opladen. Samen met Allego werden we al in 2017 geselecteerd voor de eerste grootschalige uitrol in Vlaanderen, en we hebben in 4 jaar tijd meer dan 2500 laadstations uitgerold. Meer recent werkten we samen met Total Energies, een multinationaal geïntegreerd energiebedrijf om onze Twin-opladers te leveren als onderdeel van hun contract met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.”


Welke rol speelt Alfen met zijn producten voor het laden van EV's, smart grid en energieopslag?

“Het spreekt voor zich dat de opkomst van e-mobiliteit en de algemene tendens tot elektrificatie veel druk legt op de beheerders van distributie- en transmissienetten. Versneld door ontmantelingsplannen voor kernenergie en de exponentiële toepassing van gedecentraliseerde hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, worden netbeheerders gedwongen hun infrastructuur uit te breiden en te moderniseren in een tempo dat ze niet op de traditionele manier kunnen bereiken door gewoon meer koper in de grond te stoppen.

We zien dus verschillende alternatieve initiatieven ontstaan, zoals investeringen in grootschalige batterijopslaginstallaties op belangrijke plaatsen in het net. De Belgische Battery Energy Storage System-pijplijn (BESS) is gigantisch. We zien dat nutsbedrijven, projectontwikkelaars en grote industriële spelers meerdere initiatieven aankondigen met aanzienlijke GWhs-capaciteit. Met 'achter de meter'-initiatieven op kleinere schaal is België absoluut een koploper op dit gebied.

Alfen wordt erkend als pionier op het gebied van energieopslag in België, dus we worden vaak ingeschakeld vanwege onze technische expertise. Samenwerking is vandaag de dag doorslaggevend voor succes. Meer specifiek is de samenwerking met nationale en internationale ecosysteempartners essentieel en hard nodig, aangezien de business cases van BESS niet zo voorspelbaar zijn als die van wind- en zonneprojecten. Het samenbrengen van de juiste partijen is een bewezen succesfactor omdat het innovatie en creativiteit bevordert, wat leidt tot een unieke en winstgevende bundeling van toepassingen.

Naast nieuwe netinitiatieven zoals batterijopslag, blijft het bouwen en onderhouden van een robuuste en betrouwbare distributie-backbone van het grootste belang voor lokale netbeheerders. Alfen speelt hierbij een cruciale rol. We hebben een aanzienlijk aantal transformatorstations geleverd voor zeer uiteenlopende doelgroepen en toepassingen zoals grote industriële spelers en kleine tot middelgrote ondernemingen, WKK-installaties voor kassen, wind- en zonneparken, ultrasnelle EV-oplaadlocaties en lokale energiegemeenschappen - en deze aangesloten op het middenspanningsnet.

Ik ben er enorm trots op dat we onlangs een nieuw product in deze ruimte hebben gelanceerd: de Altro is een compact betreedbaar transformatorstation om transformatoren tot 630kVA in onder te brengen. Het is het eerste station dat door Synergrid, de Belgische federatie van elektriciteits- en gasnetbeheerders, is goedgekeurd volgens hun vernieuwde C2-115 eisen. Met de aanhoudende elektrificatie op grote schaal, is de Altro een perfecte oplossing voor bedrijven die hun netaansluiting moeten vernieuwen of upgraden.”


Op welke manier speelt energieopslag een steeds belangrijkere rol in België?

“Deze rol is erg belangrijk. Er ontstaan niet alleen grootschalige BESS-initiatieven, maar we zien ook de behoefte aan milieuvriendelijke alternatieven voor dieselgeneratoren groeien.

TheBattery Mobile van Alfen is een schoon en veilig alternatief voor deze dieselgeneratoren. Het is een batterijopslagsysteem met een hoge energiedichtheid op basis van automotive accu’s in een 10 ft. container. Deze technologiekeuze staat garant voor veiligheid, hoge prestaties en intrinsieke mobiliteit.

We zien een exponentiële vraag naar deze systemen voor de meest uiteenlopende toepassingen. Je ziet de mobiele batterijen op festivals, of in een off-grid modus ter vervanging of aanvulling van dieselgeneratoren, maar ook bij laadpleinen voor EV's of ultrasnelle oplaadlocaties, waar ze een flexibele oplossing voor peakshaving bieden. We zien ze ook steeds vaker op bouwplaatsen, nu traditionele vervuilengeneratoren steeds vaker uit stadscentra worden geweerd.

Een andere trend die we zien is dat eigenaren van eenheden samenwerken met Flexibility Service Providers om deze systemen te laten deelnemen aan ondersteunende diensten - bijvoorbeeld Frequency Containment Reserve-markten - om extra inkomstenstromen voor investeerders te genereren.

TheBattery Mobile is de nieuwe cleantech-oplossing voor elke soort pop-up energiebehoefte die zelfs kan bijdragen aan diensten voor netstabiliteit.”

Wat zijn belangrijke thema's in de Belgische markt op dit moment?

“Zoals in alle Europese landen het geval is, hebben ook inwoners van België te maken met extreem hoge energieprijzen en zoeken ze naar manieren om hun elektriciteitsrekening te verlagen. Vooral bestuurders van EV's worden geconfronteerd met hoge oplaadkosten thuis.

Zonnepanelen op het dak bij mensen thuis zijn heel gewoon in België, en het is duidelijk dat eigenaren hun eigen verbruik willen maximaliseren door energievraag en -aanbod zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Als grootste energieverbruiker in huis zien wij een cruciale rol weggelegd voor de elektrische auto - en dus voor het laadstation.  Vooral laadpalen met slimme technologie kunnen onderdeel zijn van een oplossing.  De Belgische markt zoekt hierbij naar mogelijkheden, zoals opladen met zonne-energie. Met enkele eenvoudige instellingen kunnen gebruikers bepalen of het opladen van EV's moet gebeuren met zelf opgewekte zonne-energie of via het net. Hiermee hebben ze ook invloed op hun energierekening als onderdeel van de nieuwe regeling voor capaciteitstarieven die in 2023 in werking treedt. Deze regeling zal pieken in het stroomverbruik verminderen en ons gedrag bij het opladen van elektrische auto's veranderen.”

Is er nog een uniek nicheproject dat je te binnen schiet dat de capaciteiten van Alfen in België goed weerspiegelt?

“Naast het ENGIE-project en de grote aanbestedingen die we hebben gewonnen voor onze laadstations, ben ik er trots op dat we al vele jaren de voorkeursleverancier zijn van transformatorstations voor de Belgische spoorwegen. Deze vaak extreem grote transformatorstations maken automatische communicatie tussen treinen en spoorseinen mogelijk. Dat is zeer belangrijk voor de uitrol van het European Train Control System (ETCS), dat in het Belgische spoorwegnet is ingevoerd. Dit systeem verhoogt de veiligheid op alle Europese spoorwegen, doordat slimme technologie een trein automatisch laat stoppen zodra er een onveilige situatie dreigt te ontstaan. Met dit nicheproject onderstreept Alfen diens bijdrage aan fossielvrij vervoer.”

Wat kunnen we de komende 15 jaar verwachten van het Alfen-team in België? 

“Alfen zal de komende 15 jaar blijven innoveren omdat onze mensen en producten zich moeiteloos aanpassen aan een snel veranderend speelveld in België en de rest van Europa. Innovaties volgen elkaar snel op: we zullen doorgaan met het maken van slimme en relevante producten om tegemoet te komen aan de elektrificatiebehoeften van onze klanten. Daarnaast zullen we de producten van onze drie divisies verder integreren om oplossingen te creëren die onze partners en klanten helpen bij het aanpakken van hun moeilijkste energie-uitdagingen.

Met onze Smart Charging Network-technologie blijven we een kosteneffectieve manier bieden om omvangrijke laadpleinen te implementeren met een beperkte impact op de netaansluiting. Bovendien gaan we door met het helpen van klanten om de netinvesteringen zo laag mogelijk te houden door de functionaliteiten tussen het opladen van EV's, transformatorstations en energieopslag verder te integreren.”

Waar ben je het meest trots op bij het Belgische team van Alfen?

“Ik omschrijf Alfen vaak als een gevestigde specialist in energieoplossingen met een start-up-mentaliteit. Die mentaliteit geldt zonder meer voor ons team in België. Met een gedegen expertise in middenspanningstechnologie als basis, hebben we ons ontwikkeld van pionier tot gerenommeerde partner voor EV-laadinfrastructuur en grootschalige energieopslagprojecten. Sterker nog, dankzij de gedrevenheid en de ondernemingsgeest van ons team zijn we marktleider op deze terreinen.

​ Ik ben enorm trots op wat we hebben bereikt en wil onze klanten en partners in de komende 15 jaar graag met topkwaliteit blijven bedienen.”