Netdiensten

Door de snelle groei van hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitsnet, neemt de behoefte toe om het net stabiel te houden. Dit wordt gedreven door het feit dat hernieuwbare energiebronnen onvoorspelbaar energie produceren. Netdiensten zijn hierbij nodig om het elektriciteitsnet stabiel te houden middels reserve vermogens.

TheBattery is ideaal geschikt om deze reserve vermogens te kunnen leveren. De oplossingen van Alfen zijn inpasbaar door heel Europa en voldoen aan de lokale eisen.