Alfen gaat opslagsysteem leveren voor lokale energiecoöperatie WeertEnergie 20-12-2018

Alfen gaat opslagsysteem leveren voor lokale energiecoöperatie WeertEnergie


Alfen is door WeertEnergie geselecteerd om het eerste energieopslagsysteem voor zonne-energie te leveren dat in coöperatieve handen is.  Het COOP-Store (Coöperatie Storage Renewable Energy)-project combineert meerdere toepassingen: het optimaliseren van lokaal gebruik van eigen opgewekte zonne-energie, voorzien in de stabiliteit van het elektriciteitsnet en de handel van elektriciteit. WeertEnergie is een lokale coöperatie van bewoners, bedrijven en andere organistaties in en rond de gemeente Weert, met het doel de duurzaamheidsdoelstellingen van de regio te behalen.
 
Alfen gaat een 617 kWh batterij energieopslagsysteem leveren, inclusief het lokale net. Dit om het nieuwe zonnepark te verbinden met het opslagsysteem en het elektriciteitsnet. Andere betrokken partijen bij het project zijn Scholt Energy Services voor het beheer en handelen van het opslagsysteem, SEAC voor het meten en analyseren van de opslagprestaties en Soltronergy voor het ontwikkelen van een zonnepark dat verbonden zal worden aan het lokale energiesysteem.
 
Peter Gloudi, voorzitter van WeertEnergie, licht toe: "We zijn trots om de eerste Nederlandse energiecoöperatie te zijn die een energieopslagsysteem koppelt aan een zonnepark. Dit zal ons helpen om onze ambities voor hernieuwbare energie en lokale autonomie te verwezenlijken. We hebben voor Alfen gekozen vanwege hun ruime ervaring met opslagprojecten, de mogelijkheden om onze lokale resources te verbinden aan het energiesysteem en hun flexibele en meewerkende houding bij de ontwikkeling van onze business case."
 
Stephanie Schockaert, salesmanager bij Alfen vult aan: "Meer en meer hernieuwbare energie wordt lokaal opgewekt, vaak door lokale coöperaties. Door de toevoeging van energieopslag kan de stroom van deze hernieuwbare bronnen ook lokaal gebruikt worden. Dat levert een grote bijdrage aan het bereiken van hun energie-neutrale doelstelling. Dankzij onze lange geschiedenis met elektriciteitsnetten hebben we uitgebreide ervaring met het integreren van zonne- en windparken in lokale energiesystemen inclusief energieopslag. Opslagsystemen voor coöperaties zoals WeertEnergie kunnen als voorbeeld dienen voor gedeelde batterij-modellen en 'storage as a service', te vergelijken met bestaande modellen rondom datadiensten in de cloud."