06 juli 2021

Alfen helpt Rotterdam The Hague Airport te verduurzamen

Unisun Energy ontwikkelt in samenwerking met Rotterdam The Hague Airport (RTHA) een zonnepark. Het zonnepark wordt gerealiseerd op de luchthaven, langs de start- en landingsbaan, en bestaat uit ongeveer 34.000 zonnepanelen. De installatie heeft een totaal vermogen van ruim 14MWp en levert voldoende energie om RTHA en omgeving volledig van groene stroom te voorzien. De jaarlijkse geschatte energieproductie is ruim 12,6GWh. De bouw zal in juli van 2021 starten.

Alfen legt voor zonnepark Rotterdam The Hague Airport de lokale hoogspanningsbekabeling aan en verzorgt de volledige 10MVA-netaansluiting op het energienet van Stedin, zodat de opgewekte energie uit het zonnepark via het lokale hoogspanningsnet op het centrale energienet kan worden aangesloten. Voor dit project levert Alfen een viertal 2500 kVA transformatorstations. De uitvoering en exploitatie vindt plaats op de “airside”, langs de start- en landingsbaan, van een operationeel vliegveld wat uitgebreide veiligheidsmaatregelen met zich meebrengt.

Vanwege de unieke locatie zal Alfen de installatie van aanvullende beveiligingsmaatregelen voorzien zoals een noodknop in de verkeerstoren. Zo kan in het geval van calamiteiten met één druk op de knop het lokale hoogspanningsnet spanningsvrij worden gemaakt. De zeer strenge eisen die onder meer in de EASA- en FAA-regelgeving worden gesteld, maken dit project uniek in zijn soort.

Het zonnepark zal een belangrijke bijdrage leveren aan de visie van de luchthaven om een “Next Generation Airport” te worden en de energievoorziening te verduurzamen en het milieu en de omgeving niet verder te belasten. Met de realisatie worden RTHA en omgeving volledig voorzien van emissievrije elektriciteit.

Leon Heijkoop, Chief Operations Officer bij Unisun zegt blij te zijn ook dit prestigieuze project weer met Alfen te gaan uitvoeren. Door de reeds jarenlange samenwerking is er een wederzijds vertrouwen opgebouwd en weet Alfen precies wat de specifieke wensen zijn van een Unisun zonnepark. Daarnaast zijn tijdens een intensieve voorbereidingsperiode van engineering alle strikte eisen en regelgeving in het ontwerp reeds meegenomen wat de uitvoering vlekkeloos moet doen verlopen. 

Serge Kraaijeveld, Sales Manager Smart grid solutions bij Alfen, vult aan: “Het is fantastisch om met Unisun aan dit spectaculaire project te mogen bouwen. De locatie en de daarbij behorende eisen met betrekking tot veiligheid en bedrijfsvoering maken dit project complex en uniek. Maatwerk en complexiteit is Alfen op het lijf geschreven we zijn dan ook verheugd een bijdrage te mogen leveren.”

Onze Smart grid solutions

Dankzij de hoogwaardige kennis, onze ervaren monteurs en een groot aantal relevante producten voor de distributie van elektrische energie, biedt Alfen totaaloplossingen op het gebied van het hoog- en middenspanningsnet in het vrije domein. Door jarenlange ervaring met elektrische installaties, ervaring met een groot aantal projecten en de eigen ontwikkeling van producten is Alfen in staat deskundig advies te geven over de meest efficiënte inrichting van een elektriciteitsnet.

Alfen solar park transformer substation 1