Alfen levert laadstations voor smart grid project van Western Power Distribution 05-07-2018

LV Connect & Manage project

Nottingham, Verenigd Koninkrijk - Alfen, specialist in energieoplossingen voor de toekomst, is geselecteerd als leverancier van slimme laadstations voor elektrische auto's voor het LV Connect & Manage project van Western Power Distribution. Het LV Connect & Manage project heeft als doel oplossingen te bieden voor het sneller en eenvoudiger aansluiten van duurzame technologieën, zoals laadinfrastructuur voor elektrische auto's.

De pilot brengt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van oplaadtechnologie voor elektrische auto’s naar ongeveer 50 huishoudens in het Verenigd Koninkrijk. In de pilot zal het lokale transformatorstation direct communiceren met de laadstations. Als het lokale net de maximale capaciteit bijna bereikt, stuurt deze een signaal naar het laadstation om de oplaadsnelheid aan te passen. Naarmate de vraag naar elektriciteit afneemt, kan de oplaadsnelheid weer toenemen.

Het project omvat ongeveer 50 opladers voor huishoudens in de West Bridgford regio van Nottingham en heeft een looptijd van 18 maanden. Aan het einde van het project zullen de bevindingen worden gedeeld met de industrie en belanghebbenden tijdens congressen zoals de Low Carbon Networks & Innovation Conference van de Energy Network Association en evenementen zoals Western Power Distribution’s Balancing Act conferentie.

Alex Earl, UK Country Manager bij Alfen vertelt: "Het gebruik van slimme technologie, zoals Alfen's opladers voor elektrische auto's, is van cruciaal belang voor het faciliteren van een slimmer, flexibeler elektriciteitssysteem. Onze laders kunnen op externe invloeden reageren door het elektriciteitsverbruik te vergroten of te verkleinen en daarmee het systeem in balans te houden. Alfen is al betrokken geweest bij een aantal van dit soort slimme oplaadprojecten en is verheugd om ook voor dit innovatieve LV Connect & Manage project gekozen te zijn."

Western Power Distribution investeert meer dan €8 miljard in haar netwerk tussen 2015 en 2023. Dankzij de snelheid van technologische veranderingen is het niet altijd haalbaar om netwerkverbeteringen door te voeren voordat nieuwe technologieën beschikbaar komen. Daarom komt Western Power Distribution met innovatieve oplossingen om aan deze behoeften te voldoen. Roger Hey, Future Networks Manager bij Western Power Distribution zegt “We zorgen ervoor dat het lokale elektriciteitsnet geen obstakel vormt voor de uitrol van elektrische auto’s en andere technologieën. Uiteindelijk zal het LV Connect & Manage project er mede voor zorgen dat het elektriciteitsnet binnen veilige operationele bandbreedtes blijft functioneren op de meest economische wijze, terwijl het aantal elektrische auto's de komende jaren zal toenemen."

Nortech Management Ltd. verzorgt het Active Network Management en de communicatie rondom bi-directionele elektriciteitsstromen. De technologie is al eerder toegepast in combinatie met elektriciteitsopwekking, maar dit is de eerste keer dat deze wordt ingezet voor vraagsturing en opslagtoepassingen. Samuel Jupe, Network Innovation Manager bij Nortech, vertelde: "Onzekerheid over volume, locatie en type laagspanningsaansluiting betekent dat het niet altijd mogelijk of efficiënt is voor Western Power Distribution om netwerkverbeteringen vóór de vraag uit te plannen. Deze test zal Western Power Distribution helpen om een nieuwe oplossing in een veilige omgeving te evalueren."
De keuze is op EV Charging Solutions gevallen als partner voor de installatie en levering. Zij houden zich bezig met klantbetrokkenheid, enquêtes, loadbeoordelingen, inkoop van apparatuur, installatie en nazorgservices voor de deelnemers aan de pilot. Chris Everitt, Managing Director van EV Charging Solutions vertelt: "We hebben een nauwe samenwerking met Alfen en Western Power Distribution aangezien we samen aan het Electric Nation project hebben gewerkt: 's werelds grootste proefproject voor slim opladen. Veel van de ervaringen die we tijdens dat project hebben opgedaan kunnen we ook toepassen bij dit project."

Projectdeelnemers:

Over Alfen:
Het Nederlandse Alfen opereert internationaal in het hart van de energietransitie, als specialist in energieoplossingen voor de toekomst. Met haar 80 jarige historie biedt Alfen een unieke combinatie van activiteiten. Alfen ontwerpt, ontwikkelt en bouwt slimme elektriciteitsnetwerken, energieopslagsystemen en oplaadsystemen voor elektrische auto's en brengt deze samen in geïntegreerde systemen om te voldoen aan de elektriciteitsvraagstukken van haar klanten. Alfen heeft marktleidende posities in Nederland en groeit snel in het buitenland, waarbij het profiteert van haar 'first mover advantage'.

Over Western Power Distribution:
Western Power Distribution is de netbeheerder in het VK voor de regio’s Midlands, South Wales en South West en is verantwoordelijk voor het leveren van elektriciteit aan circa 7,9 miljoen klanten in het Verenigd Koninkrijk. 

Over Nortech Management Ltd.:
Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Nortech heeft meer dan 20 jaar ervaring in het leveren van producten en diensten op het gebied van controletechnologie aan energiebedrijven.

Over EV Charging Solutions:
EV Charging Solutions is een van de meest gevestigde, onafhankelijke consultants voor elektrische auto's en installateurs van laadstations in het Verenigd Koninkrijk. 

Over Sustainable Travel Collective’s Big Wheel:
De Big Wheel is onderdeel van een in Nottingham gevestigde liefdadigheidsinstelling die zich bezighoudt met het verminderen van de impact van transport op onze gemeenschappen, bedrijven, wegen en het milieu. De instelling is al 15 jaar actief in en om Nottingham.