Alfen levert opslagsysteem aan Eneco in België 13-07-2018

Alfen levert opslagsysteem aan Eneco in België

Innovatieve batterij bij Peleman Industries verhoogt lokaal verbruik van windenergie en houdt Belgisch stroomnet mee in balans

Bij Peleman in Puurs is voor het eerst in België een enorme batterij op een industriële site geïnstalleerd die zal dienen om pieken en dalen op het stroomnet op te vangen. Duurzame energieleverancier Eneco installeerde Alfen’s energieopslagsysteem, genaamd TheBattery, om situaties te voorkomen zoals die van enkele maanden geleden, toen digitale klokken achterliepen. Het batterij opslagsysteem zorgt er ook voor dat Peleman Industries de door de windmolens opgewekte stroom zo veel mogelijk zelf, lokaal, kan gebruiken.

Het energieopslagsysteem werd geïnstalleerd op het terrein van Peleman Industries, ontwikkelaar van presentatiesystemen, die ook al twee windturbines heeft laten bouwen. Het batterij-opslagsysteem van Alfen, specialist in energieoplossingen voor de toekomst, heeft een capaciteit van 2MW/2MWh waarmee het zo’n 200 gezinnen een dag lang van stroom kan voorzien.

Het is voor het eerst in België dat een batterij bij een bedrijf ook wordt ingezet om de frequentie op het stroomnet constant te houden op 50Hz. Ze staat daardoor niet alleen ter beschikking van het bedrijf zelf, maar ook van het elektriciteitsnet. Wanneer alle Europeanen samen meer stroom verbruiken dan er geproduceerd wordt, kan de batterij helpen om het tekort aan te vullen. Wanneer de productie hoger ligt dan het verbruik, laadt de batterij zich weer op. Een te lage frequentie op het elektriciteitsnet zorgde er enkele maanden geleden nog voor dat digitale klokken achterliepen, als gevolg van een storing op het elektriciteitsnet in Zuid-Oost-Europa.

Iwein Goigne, CEO van Eneco Solar & Storage België: “Je moet het elektriciteitsnet zien als een weegschaal, met de productie aan de ene kant en het verbruik aan de andere kant. Die moet voortdurend in evenwicht zijn om iedereen van energie te kunnen voorzien. Bij een te grote afwijking komt de stabiliteit van het elektriciteitsnet in het gedrang en bestaat het gevaar dat er mensen zonder stroom komen te zitten. De batterij pompt indien nodig net genoeg stroom weg of bij zodat de weegschaal voortdurend in evenwicht is.”

 

Altijd bruikbare groene energie
Wanneer er geen dringende interventies op het elektriciteitsnet nodig zijn, slaat de batterij de energie op van de windmolens op de Peleman-terreinen. Wanneer het bedrijf meer stroom nodig heeft, geeft ze die weer af. Door de batterij op een industriële locatie te plaatsen en dus “achter de meter”, ontlast de batterij de impact op het elektriciteitsnet waardoor ook daar minder investeringen nodig zijn. 

Esmeralda Peleman, CEO Peleman Industries: “Peleman Industries wil zo minimum 10% elektriciteit minder afnemen van het elektriciteitsnet. De aanzet voor dit project is in november 2016 gegeven, een maand na onze ondertekening van het duurzaamheidsconvenant met de gemeente. Onze ambitie is om tegen 2020 de CO2-reductiedoelstelling van de EU minstens te behalen of zelfs te overtreffen. De nieuwe batterij past in deze strategische ambitie.”

Next Kraftwerke, beheerder van één van de grootste virtuele energiecentrales van Europa, zal de sturing van de batterij op zich nemen. Jan De Decker, CEO Next Kraftwerke Benelux: “Het energiesysteem van de toekomst zal gedragen worden door slimme, decentrale en duurzame installaties. Dit project bij Peleman is hier een perfect voorbeeld van, en we zijn opgetogen onze expertise te kunnen benutten om dit mogelijk te maken.”

Alfen heeft het opslagsysteem geleverd en in de lokale situatie geïntegreerd. Yves Vercammen, Sales Manager Alfen België: “We hebben voor de Europese markt nu al verschillende batterijen geïnstalleerd die de onbalansen van het net helpen wegwerken. We zijn blij dat ons energie-opslagsysteem zo bijdraagt aan de voortdurende beschikbaarheid van stroom uit hernieuwbare energiebronnen.” 

De nieuwe batterij maakt het bestaande duurzame elektriciteitspark bij Peleman Industries nog efficiënter. Er draaien nu twee windmolens nabij het bedrijf die de activiteiten van Peleman van stroom voorzien. Daniël Van den Brande,  projectbegeleider voor Peleman Industries: “De windmolens zijn zeven jaar operationeel. We halen een gemiddeld rendement van 75%. Dus we halen drie vierde van onze energie uit duurzame stroom. Het doel met de batterij is om hier 10% bij te doen. We zullen nu ook duurzame stroom hebben op het moment dat het windstil is of de windmolens niet snel genoeg draaien.” 

Esmeralda Peleman, CEO Peleman Industries: “We dragen de boodschap om zoveel mogelijk CO2 te vermijden niet alleen intern uit naar de medewerkers, met een duurzaamheidsverklaring. We doen ook dat ook extern om het maatschappelijk draagvlak inzake energie-efficiëntie te vergroten. Vandaar dat we nu ook onze nieuwe batterij feestelijk in de kijker plaatsen. Leveranciers en klanten die bij ons op bezoek komen vragen ons regelmatig of we iets nieuw hebben rond energie. Je ziet onze windmolens dan ook heel goed staan vanaf de N16 in Puurs.”

 

 

Industriële batterij houdt Belgisch stroomnet mee in balans