28 maart 2024

Alfen en Liander werken samen om vochtproblemen in middenspanningsruimtes op te lossen

Nederland, 28 maart 2024 – Alfen en de Nederlandse netbeheerder Liander werken samen om het elektriciteitsdistributienet in Nederland te versterken en daarmee de toegenomen vraag naar elektriciteit en de energietransitie te faciliteren. Liander gebruikt middenspanningsruimtes van Alfen om woningen en bedrijven op het net aan te sluiten. 

In de afgelopen maanden is vocht ontdekt in een aantal van de Alfen Pacto middenspanningsruimtes die recent zijn geleverd aan Liander. Beide bedrijven nemen deze kwestie zeer serieus.

Van directe veiligheidsrisico’s is geen sprake en de levering van elektriciteit naar huishoudens en bedrijven is gewaarborgd. Het mogelijk aanwezige vocht heeft geen invloed op de veiligheid van de middenspanningsruimtes, de monteurs die hieraan werken en de huizen of bedrijven die hierop zijn aangesloten. Het heeft echter mogelijk wel invloed op de levensduur van de componenten in de ruimtes. Reeds geïnstalleerde middenspanningsruimtes kunnen veilig in werking blijven, terwijl Alfen en Liander samenwerken om de juiste oplossing te vinden en te implementeren.

Alfen heeft de levering van nieuwe ruimtes van het type Pacto aan Liander tijdelijk stopgezet. Dit betekent dat het aansluiten of uitbreiden van elektriciteitsaansluitingen van sommige woningen en bedrijven vertraging kan oplopen. Op dit moment is de impact voor de klanten die wachten op een aansluiting of uitbreiding daarvan, nog niet helder. We verwachten dat de definitieve impact voor de klanten van Liander eind april duidelijk is. Alfen doet er alles aan om de levering van nieuwe middenspanningsruimtes zo snel mogelijk te hervatten.

Een team van experts van Alfen en Liander werkt hard om de kwestie snel en veilig op te lossen. Zij hebben enkele mogelijke oorzaken geïdentificeerd. Op basis van deze analyse heeft Alfen een oplossing gedefinieerd. Deze is grondig en zorgvuldig getest en Liander is nu bezig met het verifiëren van de eerste middenspanningsruimtes voor verzending. Na goedkeuring door Liander, zal Alfen de productie en levering van de Pacto’s per direct hervatten. Naar verwachting zal dit in de komende dagen gebeuren. Het inlopen van de ontstane vertraging gaat echter langer duren omdat de productie en levering weer op gang moeten worden gebracht.

Uit voorzorg inspecteert Alfen de betrouwbaarheid van de reeds geïnstalleerde Pacto middenspanningsruimtes en onderneemt, indien nodig, proactieve maatregelen om de goede werking op lange termijn te waarborgen.

Alfen en Liander hechten veel waarde aan hun samenwerking en hebben er alle vertrouwen in dat zij samen aan hoge kwaliteitsnormen voldoen om het Nederlandse elektriciteitsnet uit te breiden en te versterken om zo woningen en bedrijven te blijven aansluiten.


Over Alfen

Alfen staat centraal in Europa's energietransitie van fossiel naar koolstofvrij om de klimaatverandering tegen 2050 te beperken en is gespecialiseerd in energieoplossingen voor de toekomst. De geïntegreerde oplossingen helpen klanten in heel Europa om hun elektriciteitsuitdagingen aan te pakken en klimaatneutraliteit te bereiken. Alfen bouwt voortdurend voort op meer dan 85 jaar innovatie met haar smart grid-oplossingen, energieopslagsystemen en EV-laadstations die in 30+ landen in heel Europa zijn geïnstalleerd.


Over Liander

Liander is de netbeheerder in Noord-Holland, Flevoland, Gelderland, Friesland en een deel van Zuid-Holland. Zij zorgen ervoor dat 3,2 miljoen huishoudens en bedrijven stroom en gas kunnen gebruiken. Het is hun taak om de energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Daarom onderhouden en vernieuwen ze het bestaande energienet, en staan ze dag en nacht klaar om storingen op te lossen. Daarnaast verzwaart Liander het elektriciteitsnet op plekken waar meer capaciteit nodig is met nieuwe kabels, verdeelstations en transformatorhuisjes. Zodat hun klanten altijd energie kunnen gebruiken. Nu en in de toekomst.