26 april 2022

Alfen en partners voltooien zonnepark met trading hub voor maximaal 22 mobiele energieopslagsystemen

Alfen heeft met haar vertrouwde partners een innovatief project gerealiseerd voor zonnepark De Dijken in de provincie Noord-Holland, Nederland. Het park herbergt 30.000 bifacial zonnepanelen met een totale capaciteit van 13,5MW, genoeg om 4.200 huishoudens van stroom te voorzien. Het park is uniek: de zonne-energie kan worden opgeslagen in de naastgelegen trading hub, zodat zowel de beschikbare energie als de netinfrastructuur efficiënter kunnen worden gebruikt.

"Ik ben bijzonder enthousiast over de samenwerking tussen Prosoldiga, Alfen, Izen en Greener Power Solutions om te komen tot een geïntegreerd project op zonnepark De Dijken," aldus Jan Pronk, eigenaar van Prosoldiga en zonnepark De Dijken. "Samen hebben we het project tijdig en volledig bedrijfsklaar opgeleverd. IZEN leverde de zonnepanelen. Alfen was betrokken bij zowel het zonnepark als de trading hub. Greener zorgde voor de mobiele batterijen. Greenchoice was verantwoordelijk voor het programma en Spectral optimaliseerde als integrator de combinatie van de batterijen en het zonnepark."

Alfen speelde een sleutelrol bij de ontwikkeling en installatie van de trading hub, die maximaal 22 mobiele energieopslagsystemen kan herbergen, en de integratie met het zonnepark De Dijken. Ook leverde Alfen transformatorstations en het lokale net, inclusief de netaansluiting.

"Met dit mooie en toonaangevende project levert Alfen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie door concreet invulling te geven aan broodnodige energiesystemen", aldus Serge Kraaijeveld, commercieel manager Alfen Smart Grid Solutions. "Er zullen steeds meer gecombineerde projecten met zon, wind, energieopslag en laadinfrastructuur nodig zijn om de energietransitie mogelijk te maken en te versnellen. De rijke ervaring van Alfen met systeemintegratie is een belangrijke component. We zijn onze partner Prosoldiga, evenals Izen en Greener dankbaar dat we samen kunnen werken aan dit impactvolle energieproject."

Opslag van schone energie en handel

De trading hub bestaat uit een Alfen laadplein, waar maximaal 22 mobiele Alfen energieopslagsystemen, van partner Greener, kunnen worden aangesloten. De batterijen kunnen direct vanuit het zonnepark worden opgeladen en kunnen 336kWh per batterij opslaan. De trading hub maakt het ook mogelijk om de opgeslagen energie uit de batterijen aan het elektriciteitsnet te leveren.

De mobiele batterijen uit de vloot van Greener helpen het net in balans te houden door te laden of te ontladen op momenten van overschot of tekort op het net. Een overschot aan duurzame elektriciteit kan worden opgeslagen en geleverd op een moment dat er meer vraag is. Als de batterijen niet op het laadplein staan, worden ze ingezet als groen alternatief voor dieselgeneratoren bij evenementen zoals festivals en op locaties zoals bouwplaatsen.

"Het is altijd Greener's doel geweest om onze batterijen operationeel te houden wanneer ze niet verhuurd worden aan verschillende markten zoals de evenementen, bouwplaatsen, EV opladen of netverzwaring," zegt Klaas Akkerman, oprichter en COO van Greener: "Op deze manier worden de systemen optimaal ingezet en dragen ze bij aan een fossielvrije toekomst. Met onze steeds groter wordende vloot hebben we na de eerste trading hub op het Hellegatsplein de vraag naar meer trading hubs zien toenemen. Met de oplevering van deze locatie wordt nu ook in Noord-Holland aan die vraag voldaan. De trading hub staat op de plek waar de netbeheerder aangeeft dat onze energie een cruciale rol gaat spelen in het garanderen van een stabiele energievoorziening in de regio."