22 februari 2023

Alfen en SemperPower bouwen het grootste batterij-energieopslagsysteem van Nederland

  • Alfen's TheBattery Elements-energieopslagsysteem brengt vraag en aanbod van energie in balans

    om oplossingen te bieden voor congestie op het elektriciteitsnet terwijl er wordt geïnvesteerd in de Nederlandse netinfrastructuur
  • Het 30MW/68MWh batterij-energieopslagsysteem versnelt de integratie van hernieuwbare energie in de Nederlandse elektriciteitsmarkt
  • Het batterij-energieopslagsysteem bevindt zich in Vlissingen en wordt in Q4 2023 in werking gesteld

Almere, 22 februari 2023 – Alfen, specialist op het gebied van energieoplossingen en actieve bijdrager aan Europa's energietransitie in de strijd tegen klimaatverandering, en SemperPower, marktleider op het gebied van onafhankelijke, grootschalige energieopslagprojecten in Nederland, introduceren met trots Project Pollux. Op het gebied van capaciteit is het het grootste batterij-energieopslagsysteem dat ooit in Nederland is gebouwd. Het opslagsysteem bevindt zich in Vlissingen en biedt met behulp van Alfen's TheBattery Elements een oplossing voor twee van de grootste problemen van de energietransitie: onbalans op het net en de onvoorspelbaarheid van hernieuwbare energiebronnen.

Europa's energietransitie van fossiele brandstoffen naar koolstofvrij zit in een stroomversnelling, wat leidt tot nieuwe uitdagingen voor het elektriciteitsnet. Denk daarbij aan de balans tussen vraag en aanbod, en stroomvoorziening tijdens piekmomenten. Tot nu toe lag dit volledig bij gas- en kolencentrales, maar sinds Europa deze centrales wil sluiten, kampt het met een nieuw probleem. En flexibele energieopslag is een van de meest veelbelovende oplossingen. Grootschalige batterij-energieopslagsystemen zoals Project Pollux maken het mogelijk om hernieuwbare energie op te slaan bij overvloed en vrij te geven wanneer de markt hierom vraagt.

"Alfen is heel enthousiast over de samenwerking met SemperPower en hun bijdrage aan Europa's energietransitie", aldus Michelle Lesh, Chief Commercial Officer bij Alfen. ”Als we van Europa's energietransitie een duurzaam succes willen maken, moeten we oplossingen bedenken voor de problemen die continue groei en de fluctuaties in het opwekken van hernieuwbare energie veroorzaken. Batterij-energieopslagsystemen zoals Project Pollux spelen een cruciale rol in het toekomstbestendig maken van ons net en het effectief beheren van vraag en aanbod.”

TheBattery Elements energieopslagsystemen van Alfen worden op maat gemaakt voor verschillende markten en toepassingen, steevast op basis van dezelfde ontwerpprincipes om uitstekende prestaties, flexibiliteit, modulariteit en duurzaamheid te garanderen. SemperPower zal het grootschalige energieopslagsysteem ontwikkelen, financieren en exploiteren, terwijl Alfen verantwoordelijk is voor het ontwerp, de levering, civiele werken, installatie, tests en langetermijnonderhoud. Naar verwachting zal het systeem in het vierde kwartaal van 2023 operationeel zijn.

”In 2021 hebben we het eerste grootschalige batterij-energieopslagsysteem samen met Alfen succesvol gerealiseerd”, aldus Dennis Schiricke, CEO van SemperPower. “Sindsdien zien lokale netbeheerders een ongekende toename in aanvragen voor de koppeling van batterij-energieopslagsystemen aan hun net. Met dit project blijven we samen met Alfen reageren op de uitdagingen die netbeheerders op hun pad krijgen en versnellen we de energietransitie."

Over Alfen

Alfen opereert in het hart van de energietransitie in Europa, waarbij we van fossiele brandstoffen naar nul koolstofuitstoot gaan om klimaatverandering tegen te gaan op weg naar 2050. Als specialist in energie-oplossingen richten wij ons op de toekomst. De intelligente, geïntegreerde oplossingen helpen onze klanten in Europe uitdagingen op het gebied van elektriciteit te overwinnen en om klimaatneutraal te worden. Alfen innoveert al meer dan 85 jaar. De smart grids, energieopslagsystemen en EV-oplaadpunten van Alfen staan dan ook al in circa 30 landen in Europa.

Alfen ontwikkelt energieopslagsystemen sinds 2011 en heeft installaties in negen landen in Europa.

Ga voor meer informatie naar www.alfen.com. Meer weten over Alfen’s TheBattery Elements? Ga naar TheBattery Elements | Alfen N.V..