Stichtse Vecht, 20 april - Pilot met zonnepanelen en energieopslag bij laadstation Haarrijn succes 21-04-2017 Een jaar geleden startten Stedin, MisterGreen Electric Lease en Alfen BV een pilot waarin een snellaadstation voor elektrische auto’s werd uitgerust met zonnepanelen en een batterij. De pilot wordt nu geëvalueerd als succes: peakloads werden kleiner, er ontstond maximale flexibiliteit in het hanteren van variabele tarieven en er vond een vergroening van het laadstation plaats.


Er komen steeds meer elektrische auto’s en dat betekent dat er ook steeds meer laadstations nodig zijn. In 2013 bouwde MisterGreen het snellaadstation Haarrijn aan de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. In 2016 begon hier een pilot met zonnepanelen en opslag. De zonnepanelen voorzagen het laadstation van elektriciteit. Wanneer er geen auto werd opgeladen, dan stroomde de energie naar de batterij, zodat de energie bij een later laadmoment alsnog gebruikt kon worden. Hierdoor kon de zelf opgewekte duurzame energie maximaal benut worden. Waar de zonnepanelen niet aan de behoefte konden voorzien, kon er altijd nog op het net terug gevallen worden.

Na een jaar vond een evaluatie plaats en zijn de drie initiatiefnemers uitermate tevreden over het project. ‘De praktijk is altijd weerbarstiger dan de theorie, maar dat is hier niet gebleken’, aldus David Peters, directeur Strategie & Innovatie van Stedin. ‘Doordat de laadsessies niet constant uit ons net getrokken hoeven te worden, werden onze kabels minder belast. Hierdoor leren we hoe we om moeten gaan met pieken op ons net, wat erg waardevol is voor de energietransitie. En daarnaast slijten de kabels minder hard. Met de lessen kunnen we kosten besparen die we nu niet over onze klanten hoeven om te slaan’.

 

Energieopslag bij laadstation Haarrijn succes

 

Ook voor MisterGreen is het project een succes: ‘Deze pilot heeft ons veel inzicht gegeven hoe Energy Storage invloed heeft op het net en de toepassing. Waar wij uiteindelijk naar toe willen is naar flexibele tarieven voor elektrische rijders. De combinatie van zonnepanelen en opslag biedt hiervoor maximale flexibiliteit. Het is toch geweldig wanneer wij stroom goedkoper kunnen aanbieden als het harder waait in Nederland of wanneer de zon volop schijnt’, licht Mark Schreurs van MisterGreen toe.

Het bedrijf Alfen BV uit Almere, dat hiervoor de opslag (“Thebattery”) leverde, is uitermate tevreden. ‘Het is goed om te zien dat onze batterij bijdraagt aan de vergroening van het station doordat de zonne-energie maximaal gebruikt kan worden om auto’s te laden en dat assets optimaal gemanaged kunnen worden. Daarbij heeft deze pilot ons veel inzicht gegeven en gebruiken we deze kennis om onze producten verder te optimaliseren en verfijnen’, aldus Richard Jongsma, Commercieel directeur Alfen BV.

De volgende stap die drie partijen nu willen nemen is het 100% vergroenen van het laadstation. Dit betekent dat men op zoek gaat naar een groene energieleverancier, zodat de energie die niet zelf wordt opgewekt ook duurzaam is.

Over Stedin

Duurzame energie voor iedereen. Daar werkt Stedin elke dag aan. Zodat onze ruim twee miljoen klanten kunnen wonen, werken en leven in de meest stedelijke en industriële regio van Nederland: de provincie Utrecht en het grootste deel van Zuid-Holland. Want juist in ons verzorgingsgebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Met ruim 3.100 medewerkers werken we aan een duurzaam energiesysteem waarin steeds meer lokaal wordt opgewekt. Een systeem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. En dat we kunnen doorgeven van generatie op generatie.

Over Alfen B.V.

Alfen B.V. bestaat dit jaar 80 jaar en ontwikkelt, produceert en levert transformatorstations en station automatisering, energie opslag systemen, laadpalen voor elektrische auto’s en complete microgrids. Alfen B.V. beweegt zich in het centrum van de energie transitie en is als system-integrator actief op veel gebieden in de energie voorziening. Voor meer informatie kunt kijken op www.alfen.com.

Over MisterGreen Electric Lease.

In een kleine vier jaar tijd is MisterGreen uitgegroeid tot een iconische speler in de leasebranche. MisterGreen is daarmee één van de snelst groeiende leasemaatschappijen van Nederland.  De missie van MisterGreen is het versnellen van  de transitie van een fossiel naar een elektrisch aangedreven wagenpark in Nederland met als doel ‘Iedereen Elektrisch’. MisterGreen heeft zestien snelllaadstations langs de snelweg in de Randstad.