19 Grudzień 2022

Firma Alfen świętuje 15 lat innowacji w Belgii: „Od pioniera do renomowanego partnera w transformacji energetycznej”

Firma Alfen świętuje 15 lat innowacji w Belgii. Siedliśmy do rozmowy z Yves’em Vercammenem, naszym kierownikiem krajowym na Belgię, aby poznać jego spostrzeżenia i spojrzenie na to, gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy.

Yves, gratulacje z okazji 15 lat w Belgii! Opowiedz nam o swoich początkach w belgijskim zespole?

„Gdy dołączałem się do belgijskiego zespołu w 2016 roku, zespół był mały: jeden sprzedawca, jeden inżynier do spraw rysunków technicznych, jeden inżynier projektu i jeden kierownik budowy. Dziewięć lat wcześniej, w 2007 roku, mój kolega Johan był pierwszym Belgiem, który rozpoczął pracę w Alfen. Dzięki swojej wiedzy eksperckiej na polu sieci średniego napięcia zaczął kłaść podwaliny pod naszą działalność 'Smart Grid Solutions' w Belgii.

Początkowo powierzono mi zadanie rozwoju działalności w zakresie magazynowania energii poprzez identyfikację nowych potencjalnych klientów i atrakcyjnych rynków w całej Europie. Wkrótce zdałem sobie sprawę z ogromnego potencjału rozwoju w Belgii, o ile moglibyśmy skupić nasze działania poza ugruntowanym obszarem podstacji transformatorowych i zastosować podejście sprzedaży krzyżowej, uwzględniając nasze linie biznesowe w zakresie magazynowania energii i ładowania pojazdów elektrycznych. Od tamtej pory przywiązuję dużą wagę do rozwoju szerokiej sieci interesariuszy belgijskiego ekosystemu energetycznego i promowania Alfen jako wyjątkowej firmy i partnera z 85-letnim doświadczeniem.”


Co pamiętasz ze swojego pierwszego projektu Alfen w Belgii? 

„Pod koniec 2016 roku podpisałem swój pierwszy duży projekt z ENGIE, dużą francuską międzynarodową firmą energetyczną. Dotyczył pierwszego systemu magazynowania energii w Belgii opartego na akumulatorach, który miał pomóc ustabilizować sieć krajową, czyli tak zwanych usług pomocniczych. Na początku tamtego roku operator sieci Elia oficjalnie zezwolił na wykorzystanie technologii akumulatorowej w tej usłudze, ponieważ zdał sobie sprawę, że magazynowanie energii stanie się kluczowym atutem w transformacji energetycznej.

Dostarczyliśmy akumulatorowy system magazynowania energii o mocy 1 MW do zakładu produkcyjnego Engie w Drogenbos w Brukseli. W tamtym czasie wdrażanie akumulatorów na dużą skalę w celu zapewnienia stabilności sieci było w Belgii naprawdę wyjątkowym działaniem. Rola pioniera w tej dziedzinie napawała nas niewiarygodną dumą – zwłaszcza współpraca z tak dużym graczem jak ENGIE.”

'Dzięki projektowi ENGIE położyliśmy podwaliny pod naszą renomowaną wiedzę specjalistyczną w zakresie usług pomocniczych dotyczących stabilizacji sieci i algorytmów powiązanych aplikacji'

Alfen Engie 2017 Drogenbos

Engie

„Usługi zapewnienia stabilności sieci zyskały na znaczeniu w całej Europie z dobrze znanych powodów, takich jak wahania źródeł energii odnawialnej, rosnąca popularność samochodów elektrycznych, likwidacja tradycyjnych elektrowni i ogólna globalna elektryfikacja.

Dzięki projektowi ENGIE położyliśmy podwaliny pod naszą renomowaną wiedzę specjalistyczną w zakresie usług pomocniczych dotyczących stabilizacji sieci i algorytmów powiązanych aplikacji.”


Zatem wraz z Twoim przybyciem firma Alfen zyskała pełną reprezentację w Belgii?

„Zgadza się. Wspierając sprzedaż krzyżową między naszymi jednostkami biznesowymi zajmującymi się podstacjami, ładowaniem pojazdów elektrycznych i magazynowaniem energii, szybko zdobyliśmy udział w rynku i zaczęliśmy odczuwać potrzebę odpowiedniego powiększenia naszego lokalnego zespołu. W rezultacie Belgia stała się pierwszym – poza Holandią – krajem, w którym działały wszystkie trzy linie biznesowe Alfen.

Z biegiem lat stopniowo dodawaliśmy coraz więcej lokalnej wiedzy eksperckiej, aby zmaksymalizować poziom usług oferowanych naszym partnerom i klientom. Belgijski oddział Alfen stał się znanym, czołowym graczem, który napędzał proces przechodzenia Europy z paliw kopalnych na energię zeroemisyjną w celu ograniczenia zmian klimatycznych.

Jestem bardzo dumny z naszych członków zespołu, którzy odczuwają silną motywację i codziennie doradzają naszym klientom oraz dzielą się z nimi swoją wiedzą. Tak naprawdę to dzięki nim firma Alfen odniosła sukces w Belgii!”


W jaki dokładnie sposób Belgia myśli o transformacji energetycznej?

„W Belgii podejmuje się wiele inicjatyw w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Nasz miks energetyczny ulega silnym zmianom pod wpływem politycznie napędzanego wycofywania się z energetyki jądrowej i zastępowania kopalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi. Masowe przejście na pojazdy elektryczne nabiera tempa wraz ze wzrostem zachęt ze strony rządu europejskiego. Ponadto nasz belgijski rząd zapewnia zachęty podatkowe i dotacje, aby promować przejście na środki transportu nienapędzane paliwami kopalnymi.

Wszystkie te inicjatywy są potrzebne do osiągnięcia ambicji klimatycznych Belgii, jednak w ich obliczu stajemy przed różnego rodzaju wyzwaniami. Czy Belgia jest gotowa na tak wiele pojazdów elektrycznych na drogach? Czy sieć jest w stanie zaspokoić ogromne zapotrzebowanie tych pojazdów na energię? Czy będzie wystarczająco dużo niezawodnych opcji zastępczych dla wytwarzania energii jądrowej? Jaki wpływ będzie to miało na inne formy elektryfikacji, takie jak ogrzewanie? I tu wkracza Alfen. We wszystkich tych obszarach jesteśmy specjalistami w dziedzinie energetyki.

Publiczna infrastruktura ładowania w Belgii nadal wymaga istotnego wzmocnienia. Na szczęście władze lokalne coraz bardziej angażują się w rozmieszczanie coraz większej liczby publicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, ogłaszając długoterminowe przetargi na eksploatację. We współpracy z naszymi partnerami w zakresie e-mobilności firma Alfen wygrywa te przetargi, oferując wspólną kompleksową ofertę usług, w tym wysokiej klasy sprzęt infrastrukturalny. Nasza stacja ładowania Twin EV to niezawodne i przyszłościowe rozwiązanie do publicznego ładowania. Wraz z Allego zostaliśmy wybrani do wdrożenia pierwszego takiego projektu na dużą skalę we Flandrii w 2017 roku i w ciągu 4 lat wdrożyliśmy ponad 2500 stacji ładowania. Niedawno współpracowaliśmy z międzynarodową zintegrowaną firmą energetyczną Total Energies celem dostarczenia naszych stacji ładowania Twin w ramach umowy z Departamentem Mobilności i Robót Publicznych rządu flamandzkiego.”


Jaką rolę odgrywa firma Alfen ze swoimi produktami do ładowania pojazdów elektrycznych, inteligentnymi sieciami i rozwiązaniami w zakresie magazynowania energii?

Nie trzeba dodawać, że wzrost elektromobilności, a także ogólne trendy w zakresie elektryfikacji wywierają dużą presję na operatorów sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii, pospieszane planami likwidacji elektrowni jądrowych i wykładniczym rozpowszechnieniem zdecentralizowanych źródeł energii odnawialnej, takich jak wiatr i słońce, są zmuszone do rozbudowy i modernizacji swojej infrastruktury w tempie, którego nie mogą osiągnąć w tradycyjny sposób, wkopując więcej miedzi do gruntu.

Widzimy zatem różne alternatywne inicjatywy, takie jak inwestycje w duże zakłady akumulatorowego magazynowania energii w kluczowych miejscach sieci. Belgijski system akumulatorowego magazynowania energii (BESS) jest ogromny. Widzimy, jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, deweloperzy projektów i duzi gracze przemysłowi ogłaszają wiele inicjatyw o znacznej przepustowości GWh. Dzięki inicjatywom na mniejszą skalę Belgia staje się zdecydowanym liderem w tej dziedzinie.

Firma Alfen jest uznawana za pioniera w zakresie magazynowania energii w Belgii, dlatego często jesteśmy proszeni o konsultacje i podzielenie się naszą wiedzą techniczną. Kluczowym elementem obecnego sukcesu jest partnerstwo. Mówiąc dokładniej, współpraca z krajowymi i międzynarodowymi partnerami ekosystemowymi jest niezbędna i bardzo potrzebna, ponieważ przypadki biznesowe BESS nie są tak przewidywalne jak projekty wiatrowe czy słoneczne. Zbliżenie odpowiednich stron to sprawdzony czynnik sukcesu, ponieważ sprzyja innowacjom i kreatywności, prowadząc do unikatowego i opłacalnego piętrowania zastosowań.

Poza nowymi inicjatywami sieciowymi, takimi jak magazynowanie akumulatorowe, budowanie i utrzymywanie solidnej i niezawodnej sieci szkieletowej pozostaje sprawą najwyższej wagi dla lokalnych operatorów energetycznych. Alfen odgrywa tu kluczową rolę. Dostarczyliśmy znaczną liczbę podstacji transformatorowych do szerokiej gamy zastosowań przez duże podmioty przemysłowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, aktywa kogeneracyjne dla szklarni, farm wiatrowych i słonecznych, ultraszybkie stacje ładowania pojazdów elektrycznych i lokalne społeczności energetyczne – i podłączyliśmy je do sieci średniego napięcia.

Dumą napawa mnie to, że niedawno wprowadziliśmy nowy produkt w tym obszarze. Altro to mała podstacja, w której można umieścić transformatory o mocy do 630 kVA. To pierwsza stacja z homologacją Synergrid, belgijskiej federacji operatorów sieci elektroenergetycznych i gazowych, zgodna z odnowionymi wymaganiami C2-115. W kontekście trwającego i szeroko zakrojonego procesu elektryfikacji Altro stanowi idealne rozwiązanie dla firm, które muszą odnowić lub zmodernizować swoje połączenie z siecią.”


W jaki sposób magazynowanie energii odgrywa coraz ważniejszą rolę w Belgii?

„Jego rola jest kluczowa. Nie tylko pojawiają się inicjatywy BESS na dużą skalę, lecz także widzimy rosnące zapotrzebowanie na przyjazne dla środowiska opcje zastępcze dla generatorów z silnikami wysokoprężnymi.

TheBattery Mobile firmy Alfen to czysta i bezpieczna opcja zastępcza właśnie dla tych generatorów. System oparty na technologii akumulatorów samochodowych służy do magazynowania akumulatorowego energii o dużej gęstości i mieści się w 10-stopowym kontenerze. Ten wybór technologiczny gwarantuje bezpieczeństwo, wysoką wydajność i naturalną mobilność.

Widzieliśmy wykładniczy popyt na te systemy dla szerokiej gamy zastosowań. Akumulatory mobilne można znaleźć na festiwalu lub w trybie off-grid, gdzie zastępują bądź uzupełniają agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym, a także w węzłach ładowania pojazdów elektrycznych lub lokalizacjach ultraszybkiego ładowania, gdzie oferują one elastyczne rozwiązanie do wyrównywania zapotrzebowania szczytowego. Widzimy je również na placach budowy, ponieważ używanie tradycyjnych generatorów jest coraz częściej zakazane w centrach miast.

Obserwujemy również inną tendencję. Właściciele jednostek łączą siły z dostawcami usług w zakresie elastyczności, aby systemy te mogły uczestniczyć w usługach pomocniczych – na przykład na rynkach sekundowej rezerwy mocy – w celu generowania dodatkowych strumieni przychodów dla inwestorów.

TheBattery Mobile to nowe rozwiązanie oparte na czystej technologii, które zaspokaja wszelkiego rodzaju pojawiające się nagle potrzeby energetyczne i może nawet przyczynić się do ustabilizowania sieci.”


Jakie tematy na belgijskim rynku są obecnie najgorętsze?

„Podobnie jak mieszkańcy innych krajów europejskich, Belgowie borykają się z wyjątkowo wysokimi cenami energii i szukają sposobów na obniżenie rachunków za energię elektryczną. W szczególności kierowcy pojazdów elektrycznych muszą stawić czoła wysokim kosztom ładowania w domu.

Panele fotowoltaiczne na dachach domów to w Belgii powszechny widok i oczywiste jest, że ich właściciele chcą zmaksymalizować zużycie własne poprzez dopasowanie zapotrzebowania i podaży energii w możliwym zakresie. Widzimy tu kluczową rolę pojazdów elektrycznych, które są największym konsumentem energii w domu. Mogą w tym pomóc stacje ładowania z inteligentną technologią. Rynek belgijski poszukuje możliwości w zakresie ładowania słonecznego. Dzięki kilku prostym ustawieniom użytkownicy mogą zdecydować, czy ładowanie pojazdu elektrycznego powinno odbywać się z użyciem samodzielnie wyprodukowanej energii słonecznej, czy za pośrednictwem sieci. Pozwoli to im również kontrolować rachunki za energię w ramach nowej taryfy mocowej, która wejdzie w życie w 2023 roku. Ten projekt zmniejszy szczytowe zużycie energii i zmieni nasze zachowanie podczas ładowania pojazdu elektrycznego.”


Czy przychodzi ci na myśl wyjątkowy, niszowy projekt, który podkreśla możliwości Alfen w Belgii?

„Pomijając projekt ENGIE i wygrane przez nas duże przetargi na stacje ładowania, jestem dumny z tego, że od wielu lat jesteśmy preferowanym dostawcą podstacji dla belgijskich kolei. Te często bardzo duże podstacje umożliwiają automatyczną komunikację między pociągami i sygnalizacją kolejową. Ma to kluczowe znaczenie dla Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS), który został wdrożony w belgijskiej sieci kolejowej. System ten poprawia bezpieczeństwo na europejskich kolejach, umożliwiając inteligentnej technologii automatyczne zatrzymanie pociągu, gdy tylko pojawi się niebezpieczna sytuacja. Dzięki temu niszowemu projektowi firma Alfen podkreśla swój wkład w transport, który rezygnuje z energii pochodzącej z paliw kopalnych.”


Czego możemy się spodziewać po zespole Alfen w Belgii w ciągu najbliższych 15 lat?

„Przez następne 15 lat Alfen będzie nadal wprowadzać innowacje, ponieważ nasi ludzie i produkty szybko dostosowują się do dynamicznie zmieniających się warunków gry w Belgii i pozostałej części Europy. Innowacje następują po sobie bardzo szybko. Nadal będziemy opracowywać inteligentne produkty dostosowane do potrzeb naszych klientów w zakresie elektryfikacji, a także nadal będziemy integrować produkty naszych trzech oddziałów, aby tworzyć rozwiązania, które pomogą naszym partnerom i klientom stawić czoła najtrudniejszym wyzwaniom energetycznym.

Dzięki naszej technologii 'Smart Charging Networks' będziemy nadal oferować opłacalny sposób na wdrożenie dużego węzła ładowania z ograniczonym wpływem na połączenie z siecią – i wciąż będziemy pomagać klientom w utrzymaniu inwestycji w sieć na jak najniższym poziomie poprzez dalszą integrację funkcjonalności w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych, podstacji i magazynowania energii.”


Co jest największym powodem do dumy z belgijskiego zespołu Alfen?

„Często opisuję firmę Alfen jako uznanego specjalistę w zakresie rozwiązań energetycznych, z mentalnością rodzaj start-upu. Ta mentalność zdecydowanie dotyczy naszego zespołu w Belgii. Zaczynając od solidnej wiedzy w zakresie technologii sieci średnich napięć, z powodzeniem przekształciliśmy się z pioniera w renomowanego partnera w zakresie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i projektów magazynowania energii na dużą skalę. Staliśmy się jeszcze silniejsi dzięki dynamizmowi i duchowi przedsiębiorczości naszego zespołu, co pozwoliło nam objąć pozycję lidera rynku w tych dziedzinach. Jestem niezwykle dumny z tego, co osiągnęliśmy. Z niecierpliwością czekam na to, aby nadal służyć naszym klientom i partnerom z doskonałością przez następne 15 lat i dłużej.”