Zastrzeżenie

'Alfen beheer B.V.' (wpis do Izby Handlu: 39037364), zwana dalej Alfen, niniejszym zapewnia dostęp do www.alfen.com, gdzie publikuje teksty o charakterze informacyjnym, ilustracje i inne materiały.

Alfen zastrzega sobie prawo do zmiany treści w dowolnym momencie lub usunięcia części domeny bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie.

Informacje na stronie www.alfen.com mają charakter niewiążący, nie są konkretną ofertą, mającą na celu zawarcie umowy. Umowy zawierane są dopiero po zaakceptowaniu warunków handlowych oferty, oznaczonej jako taka przez 'Alfen Beheer B.V.'

Ograniczona odpowiedzialność

Alfen dokłada wszelkich starań, aby zawartość strony www.alfen.com była aktualizowana i uzupełniana tak często, jak to możliwe. Pomimo naszej troski i uwagi w tym zakresie, istnieje możliwość, że treść będzie niekompletna i niepoprawna.

Materiały zamieszczane na www.alfen.com nie są objęte żadną formą gwarancji i nie mogą być przedmiotem roszczeń co do ich poprawności lub dokładności. Materiały te mogą zostać zmienione przez Alfen w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

W informacjach opublikowanych na www.alfen.com mogą wystąpić oczywiste błędy pisarskie i programistyczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane tego rodzaju błędami. W oparciu o tego rodzaju błędy nie może zostać zrealizowana żadna umowa.

Alfen nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje stosowania hiperłączy do stron internetowych lub usług podmiotów trzecich na www.alfen.com.

Copyright

Wszelkie prawa autorskie do własności intelektualnej związane z tym materiałem należą do firmy Alfen.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek inne wykorzystanie tego materiału jest surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Alfen, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (takie jak prawo cytowania) lub przepisy dotyczące konkretnego materiału nie stanowią inaczej.