'TheBattery Connect'

Transformacja energetyczna oznacza, że wkrótce zmieni się sposób przepływu energii elektrycznej w naszym społeczeństwie. Możliwość zebrania danych związanych z tym tematem daje szansę przewidzenia konsekwencji dla lokalnej sieci energetycznej, a także zidentyfikowania potencjalnych wąskich gardeł i sformułowania odpowiednich odpowiedzi na te wyzwania, zanim faktycznie zaczną stanowić problem.

Już w 2008 roku firma Alfen zaczęła dostarczać rozwiązania w zakresie automatyzacji sieci energetycznej ('Alfen Connect'), poprzez utworzenie połączenia cyfrowego między swoimi sprzętami do ładowania pojazdów elektrycznych a Internetem. Od tego czasu możliwości znacznie się rozszerzyły, a podstacje transformatorowe i systemy magazynowania energii mogą być teraz również zarządzane zdalnie.

Optymalna zdalna obsługa 'TheBattery' dzięki moduła 'TheBattery Connect' z Alfen Connect.

'TheBattery Connect' to moduł Alfen Connect używany jako system zarządzania energią w oferowanym przez Alfen rozwiązaniu do magazynowania energii, 'TheBattery'. Platforma ta łączy elementy lokalnej infrastruktury z panelami słonecznymi, turbinami wiatrowymi, magazynami energii, połączeniami sieciowymi itd. Klienci mają zagwarantowany bezprzewodowy dostęp do 'TheBattery' za pośrednictwem własnych systemów informatycznych, z możliwością korzystania ze wszystkich zastosowań magazynowych: handel, kontrola częstotliwości, wyrównywanie obciążeń szczytowych i sieci autonomiczne. Alfen Connect zawiera również system operacyjny typu back-end, który oferuje wgląd w wyniki systemu, rejestruje dane i przekazuje aktualizacje oprogramowania dla 'TheBattery'.