Nasze działy

Organizacja Alfen obejmuje trzy jednostki biznesowe: Inteligentne rozwiązania sieciowe, Systemy magazynowania energii i Urządzenia do ładowania pojazdów elektrycznych. W każdej jednostce biznesowej Alfen oferuje ambitne możliwości pracy w różnych działach.

Nasze trzy jednostki biznesowe to:

 
Inteligentne rozwiązanie sieciowe Alfen opracowuje i produkuje stacje transformatorowe dla operatorów sieci, a także projektuje i rozwija lokalne sieci elektryczne oraz rozwiązania energetyczne dla farm słonecznych i branży ogrodnictwa szklarniowego. To coraz częściej wymaga własnego oprogramowania, zarządzania zapleczem do zdalnej obsługi i złożonych systemów zarządzania energią.
Systemy magazynowania energii   Jeśli chodzi o magazynowanie energii, działalność Alfen polega na rozwoju, produkcji i instalacji szerokiej gamy modułowych systemów magazynowania energii pod własną marką 'TheBattery'. Magazynowanie energii jest wykorzystywane przez przedsiębiorstwa energetyczne, operatorów sieci, dużych i małych producentów energii i handlowców, dostawców usług (szybkiego) ładowania pojazdów elektrycznych oraz przedsiębiorstwa przemysłowe.
ACE – sprzęt do ładowania pojazdów elektrycznych Od 2008 roku Alfen opracowuje i produkuje stacje ładowania dla wszelkiego rodzaju pojazdów elektrycznych. Jednostka biznesowa ładowania pojazdów elektrycznych Alfen oferuje szereg inteligentnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, podłączonych do Internetu i odpowiednich do użytku w domu, pracy lub w miejscach publicznych. Dostępne punkty ładowania mają różne moce i funkcje ładowania. Jesteśmy liderem rynku w Holandii i zajmujemy znaczącą pozycję rynkową w innych krajach europejskich.

Nasze działy, wszystkie w jednym rzędzie:

  • Badania i Rozwój
  • Wsparcie techniczne
  • Projekty
  • Sprzedaży
  • Zaopatrzenie i logistyka
  • Wsparcie wewnętrzne
  • Produkcji
  • Wsparcie sprzedaży

Badania i rozwój

Jesteśmy dumni z opracowanych przez nas innowacyjnych produktów. Daje nam to siłę przebicia, pozwala podejmować szybkie i zdecydowane działania oraz wyróżniać się możliwościami i elastycznością. Nasz dział badawczo-rozwojowy pracuje nad innowacjami, które będą miały wpływ na kształt przyszłej sceny energetycznej. Posiadamy wyspecjalizowane zespoły z zakresu oprogramowania, elektrotechniki, energoelektroniki i budowy maszyn. Łącząc te dyscypliny, Alfen może łatwo dostosowywać, tworzyć i wprowadzać na rynek nowe pomysły i produkty, a także wdrażać dalsze zmiany we własnych produktach.

Alfen employees R&D

Pomoc techniczna

Nasi klienci pragną nie tylko najbardziej innowacyjnych rozwiązań, ale również odpowiedniego, towarzyszącego im serwisu. Nasz dział serwisowy oferuje klientom umowę serwisową, na przykład obejmującą coroczne przeglądy, konserwację i pomoc w przypadku problemów. Dzięki automatyzacji możemy coraz więcej produktów odczytywać zdalnie, zbierając w ten sposób cenne informacje przydatne przy oferowaniu usługi (prewencyjnej). Ten dział zapewnia, że wszyscy obecni klienci otrzymują najlepszy serwis, jaki możemy zapewnić, oraz stale poszukuje udoskonaleń i możliwości ekspansji.

Employees Alfen service department

Projekty

Dział projektowy zajmuje się dopasowaniem naszych produktów i rozwiązań do konkretnej sytuacji naszych klientów. Na przykład systemy magazynowania energii powinny optymalnie współpracować z lokalną produkcją zrównoważonej energii; aby zapewnić niezawodną energię dużemu kompleksowi szklarni, potrzebna jest lokalna sieć energetyczna. Nad realizacją projektów ciężko pracują multidyscyplinarne zespoły projektowe z naszego działu projektów.

Alfen EV charging Eve Double Pro nature

Sprzedaż

Dział sprzedaży ułatwia wprowadzanie naszych produktów i rozwiązań na rynek. Jego organizacja odpowiada naszym trzem liniom biznesowym: Inteligentne rozwiązania sieciowe, Urządzenia do ładowania pojazdów elektrycznych i Systemy magazynowania energii. Te międzynarodowe zespoły ściśle ze sobą współpracują, aby móc oferować naszym klientom coraz bardziej zintegrowane rozwiązania, na przykład plac ładowania samochodów elektrycznych w połączeniu z inteligentną siecią i lokalnym systemem magazynowania energii.

Jan-Anne Hoekstra Alfen Sales

Zaopatrzenie i logistyka

Rynek, na którym działa Alfen, szybko się zmienia, wskutek czego Alfen przeżywa rozkwit. Rdzeniem naszej organizacji w terenie są zespoły ds. zaopatrzenia i logistyki. Dbają one, aby właściwy sprzęt znalazł się we właściwym miejscu i we właściwym momencie, dzięki czemu nasi klienci otrzymują wsparcie na czas.

Stawiając na jakość, dział ten zapewnia terminową dostawę produktów i projektów.

Alfen Employee Supply chain

Załoga

Rozwijająca się organizacja wyraźnie potrzebuje odpowiedniego, profesjonalnego wsparcia. Dział HR dba o rozwój naszej kadry, zarządza naszą własną szkołą biznesu i rekrutuje nowych pracowników. IT sprawuje pieczę nad wszystkimi systemami dla naszych pracowników, ale także obsługuje portale klienckie, dba o ich sprawne funkcjonowanie i przygotowuje się na przyszłość pod kątem wzrostu, złożoności i internacjonalizacji. Dział finansowy zapewnia prawidłową administrację i raportowanie oraz umożliwia wgląd w rozwój firmy. Dział marketingu i komunikacji przekazuje wiadomości od Alfen światu zewnętrznemu i stoi na straży rozpoznawalności marki, a także pozyskuje jakościowe kanały sprzedaży naszych produktów.

PetraReceptie

Montaż

Nasze podstacje transformatorowe, punkty ładowania i systemy magazynowania energii są produkowane w fabryce w Almere. Każda grupa produktów ma własną charakterystykę. Należyty i prawidłowy montaż podstacji transformatorowych ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza przed przepuszczeniem przez przewody 10 000 woltów. Montaż systemów magazynowania energii i punktów ładowania samochodów elektrycznych wymaga wyjątkowego zaprzyjaźnienia się z delikatną elektroniką, taką jak płytki elektroniczne. Nasze zespoły przykładają szczególną uwagę do bezpieczeństwa i jakości, a także stale poszukują możliwości ulepszeń.

Employees Alfen transformer substations

Wsparcie sprzedaży

Nasz dział wsparcia sprzedaży zajmuje się obsługą pytania lub problemu od klienta w celu zapewnienia najlepszego możliwego rozwiązania. Zespół wspiera dział sprzedaży w sporządzaniu ofert.

Dodatkowo dział wsparcia sprzedaży zapewnia optymalne i płynne przejście od zamówienia do działu produkcyjnego i projektowego.

Alfen Employees Sales Support Ruben Tempel