Zrównoważony rozwój

Wizją Alfen jest stworzenie połączonego, inteligentnego i zrównoważonego systemu energetycznego dla przyszłych pokoleń. Aby osiągnąć ten cel, misją Alfen jest napędzanie transformacji energetycznej poprzez rozwój, produkcję, integrację i łączenie najwyższej jakości rozwiązań energetycznych, które są innowacyjne, niezawodne i inteligentne. Alfen może mieć w tej dziedzinie potężny wpływ, umożliwiając zrównoważony rozwój energii dzięki inteligentnym sieciom, stacjom ładowania pojazdów elektrycznych i rozwiązaniom do magazynowania energii.

Nasze produkty i usługi pomagają naszym klientom znaleźć zrównoważone rozwiązania. Ambicją Alfen jest dostarczanie naszych rozwiązań w najbezpieczniejszy i najbardziej odpowiedzialny sposób. Dlatego posiadamy szereg certyfikatów takich jak ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 oraz ISO 45001. Ponadto podjęliśmy się przeprowadzenia analizy łańcucha dostaw, aby lepiej zrozumieć nasz zakres 4 emisji, jednocześnie przyjmując filozofię projektowania ekologicznego.

Przeczytaj więcej o naszej polityce, naszym podejściu i pozytywnym wpływie, jaki chcemy wywrzeć jako firma. I na koniec przegląd dostępnych raportów QHSE i CSR, które opublikowaliśmy w ostatnich latach.


POLITYKA JAKOŚCI I BHP

Alfen dąży do bycia organizacją zrównoważoną, unikając niedopuszczalnego ryzyka podczas wykonywania swoich działań operacyjnych. Aby osiągnąć te cele firma Alfen wdrożyła politykę jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska (QHSE).

Alfen QHSE policy framework png

Zrównoważony rozwój

Alfen podejmuje działania na rzecz ułatwienia dalszego zrównoważonego rozwoju w celu ukształtowania społeczeństwa, które dokonuje odpowiedzialnych wyborów z perspektywy ekonomicznej, społecznej i ekologicznej. Przeczytaj więcej o polityce zrównoważonego rozwoju Alfen opracowanej zgodnie z normą ISO 26000:2010.

Sustainable development

Wpływ w odniesieniu do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Oprócz produktów i usług Alfen, które w pełni koncentrują się na ułatwieniu transformacji energetycznej, firma Alfen uważa za swój obowiązek dalsze wzmacnianie swojego wpływu i wraz z najważniejszymi interesariuszami dostosowała ramy społecznej odpowiedzialności biznesu do czterech Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Alfen CSR framework aligned with the UN Sustainable Development Goals