Magazyny energii Scholt i Giessenwind

  • Inteligentne sieci energetyczne
  • Systemy magazynowania energii
  • Energy Services en Giessenwind
  • Giessenburg - Niderlandy
  • 2017

Dzięki trzem 108-metrowym turbinom Giessenwind jest jedną z najwyżej położonych farm wiatrowych w Niderlandach . Razem turbiny dostarczają energię do około 5000 gospodarstw domowych. Ponieważ wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr, podlega wahaniom, sieć energetyczna musi te wahania amortyzować. Wim Meerkerk, właściciel farmy wiatrowej Giessenwind: „Systemy magazynowania akumulatorów są niezbędne, aby dopasować nasze ambicje dotyczące zrównoważonej energii do niderlandzkiej sieci elektroenergetycznej”.

Alfen, dostawca szerokiej gamy produktów i usług dla sieci elektroenergetycznej, dostarczył kompleksowe rozwiązanie dla tego projektu, w tym system magazynowania energii około 1 MWh, stację transformatorową i podłączenie do sieci.

Andreas Plenk, odpowiedzialny za światową sprzedaż systemów magazynowania energii w Alfen: „Osiemdziesiąt lat doświadczenia w sieci średniego napięcia daje firmie Alfen możliwość realizacji kompleksowego rozwiązania dla klientów. Obecnie pracujemy nad różnymi projektami, w których nasz system przechowywania energii o nazwie 'TheBattery' jest bezpośrednio powiązany ze zrównoważoną produkcją energii. 'TheBattery' równoważy podaż i popyt na energię, dzięki czemu pozwala uniknąć znacznych inwestycji infrastrukturalnych w sieć elektroenergetyczną. Zmniejsza to obciążenie sieci i umożliwia sprzedaż wytworzonej energii w najbardziej opłacalnych momentach.”

Wykorzystanie do handlu energią

Firma Scholt Energy Services – działająca na rynku energii biznesowej w Niderlandach, Belgii i Niemczech – będzie początkowo wykorzystywała system magazynowania do handlu energią. Sander Drissen, Business Development Manager w Scholt Energy Services: „Ta konfiguracja zapewnia zrównoważoną podstawę na przyszłość i może być łatwo rozbudowana w razie potrzeby. Przyglądamy się również innym lokalizacjom i zastosowaniom, takim jak stabilność sieci lokalnej”.

Alfen dostarczył system w maju 2017 roku i obecnie generuje pierwsze wyniki dla C-Wind. Plenk: „Dzięki takim systemom przygotowujemy Niderlandy na system elektroenergetyczny przyszłości: zrównoważony i niezawodny”.