Nurmon Aurinko korzysta z systemu magazynowania energii Alfen w Finlandii

  • Systemy magazynowania energii
  • Nurmon Aurinko
  • Finlandia
  • 2019

Alfen dostarczył system magazynowania energii o mocy 1 MW (1 MWh) dla Nurmon Aurinko, dużego projektu energetycznego i pierwszego w Finlandii parku słonecznego na szeroką skalę. Nurmon Aurinko (we współpracy z Solarigo) zbudował wcześniej park słoneczny na terenie firmy spożywczej Atria.

Dodając system magazynowania energii, zapewnia usługi bilansowania w celu wsparcia centralnej fińskiej sieci elektroenergetycznej (FCR-N) i optymalizuje wydajność lokalnej farmy fotowoltaicznej. Oprócz zasilania systemu magazynowania energii, Alfen zrealizował również lokalną mikrosieć i podłączenie do sieci.