Platforma inteligentnej sieci komórkowej

  • Inteligentne sieci energetyczne
  • Stacje ładowania pojazdów elektrycznych
  • Systemy magazynowania energii
  • Projekt pilotażowy
  • Lelystad
  • 2017

Szybki rozwój energii odnawialnej wywiera ogromną presję na światowe sieci energetyczne ze względu na jej wahania w wytwarzaniu. Aby uczynić te sieci bardziej odpornymi na to wahania, Alfen wprowadza rozwiązanie, które umożliwia lokalnym częściom sieci centralnej odłączanie się i samodzielną naprawę.

To nowe rozwiązanie sieciowe, zwane ''Cellular Smart Grid Platform'' (CSGriP), dzieli sieć na kilka małych komórek, które mogą działać autonomicznie. Jeśli centralna kontrola sieci zostanie przerwana przez awarię, te lokalne komórki przejmują kontrolę. Automatycznie rozpoczynają od odzyskania wszystkich lokalnych źródeł energii (np. słońca i wiatru), a następnie dostarczają to lokalnym użytkownikom.

Jest to możliwe dzięki systemowi magazynowania energii firmy Alfen: system zdolny do bilansowania wytwarzania i zużycia energii. Gdy ta równowaga zostanie przywrócona w pojedynczej komórce, automatycznie łączy się ona z innymi komórkami, aby odbudować sieć centralną. To znacznie skraca czas trwania i wielkość przerw w zasilaniu.

CSGRiP w praktyce

To rozwiązanie Alfen jest testowane w praktyce w ACRESS w Lelystad (Centrum Zastosowań Zasobów Odnawialnych). Tutaj lokalnie wytwarzana energia słoneczna i wiatrowa oraz biogaz są łączone z lokalnymi użytkownikami energii elektrycznej.

Całe rozwiązanie opiera się na systemie magazynowania energii 0,5 MH, który w połączeniu ze złożonymi algorytmami w pełni zarządza lokalnym magazynowaniem energii. Oba rozwiązania dostarcza firma Alfen.

Evert Raaijen, specjalista ds. magazynowania energii w Alfen, mówi: „Unikalną cechą tego rozwiązania jest to, że każda komórka tworzy własną stabilność dzięki automatycznemu dostosowaniu do podaży i popytu. Zapewnia to efekt samonaprawy podczas awarii sieci centralnej. Tym, co odróżnia go od sieci energetycznych zarządzanych za pomocą rozwiązań IT, jest to, że nie są zaangażowane żadne wrażliwe dane i połączenia danych, ale bilans obciążenia jest całkowicie regulowany częstotliwościami”.

Przyszłość sieci energetycznych

W dowolnej lokalizacji z w pełni rozwiniętą infrastrukturą platforma ''Cellular Smart Grid'' umożliwia tym sieciom przetwarzanie zdecentralizowanego, zrównoważonego wytwarzania energii.

Tam, gdzie ta infrastruktura jeszcze nie istnieje, korzyści są jeszcze większe, właśnie dlatego, że ta infrastruktura jeszcze nie istnieje. W końcu nie trzeba brać pod uwagę tradycyjnych elektrowni opartych na paliwach kopalnych, a zdecentralizowaną strukturę sieci można wykorzystać bezpośrednio.

„Szerokie doświadczenie z mikrosieciami, ale także z magazynowaniem energii”

Evert Raaijen dodaje: „Mamy duże doświadczenie z lokalnymi mikrosieciami na obszarach rozwiniętych, ale coraz częściej jesteśmy również proszeni o wykorzystanie naszej wiedzy w zakresie magazynowania energii, sieci energetycznych i zarządzania energią w innych częściach świata. To pomaga im pominąć etapy rozwoju w kierunku sieci energetycznej przyszłości”.

Oprócz Alfen w rozwój CSGRiP zaangażowani są również różni partnerzy projektu, tacy jak Politechnika w Delft, Centrum Aplikacji Zasobów Odnawialnych, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Avans University, Bredenoord, DNVGL i menedżer sieci Alliander. Projekt jest wspierany dotacją z RVO-TKI Urban Energy.