System magazynowania dla lokalnej spółdzielni energetycznej WeertEnergie

  • Systemy magazynowania energii
  • WeertEnergie
  • Niemcy południowe
  • 2018

Alfen dostarczył firmie WeertEnergie pierwszy system magazynowania energii dla energii słonecznej, będący własnością spółdzielni. Projekt ''COOP-Store'' (Cooperative Storage Renewable Energy) łączy wiele zastosowań: optymalizacja lokalnego wykorzystania samodzielnie wytworzonej energii słonecznej, zapewnienie stabilności sieci elektroenergetycznej oraz obrót energią elektryczną.

WeertEnergie to lokalna spółdzielnia mieszkańców, firm i innych organizacji w gminie Weert i wokół niej, której celem jest osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju regionu.

Alfen dostarczył system magazynowania energii baterii o mocy 617 kWh, w tym sieć lokalną. Ma to na celu podłączenie nowego parku słonecznego do systemu magazynowania i sieci elektrycznej. Inne strony zaangażowane w projekt to Scholt Energy Services do zarządzania i obsługi systemu magazynowania, SEAC do pomiaru i analizy wydajności magazynowania oraz Soltronergy do opracowania parku słonecznego, który zostanie podłączony do lokalnego systemu energetycznego.