Alfen zaznacza swoją obecność w obszarze Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Oprócz produktów i usług firmy, które w pełni koncentrują się na umożliwieniu transformacji energetycznej, Alfen uważa za swój obowiązek dalsze umacnianie swojego wpływu i, wraz z najważniejszymi interesariuszami, dostosowanie swojego podejścia w kwestii zasad społecznej odpowiedzialności biznesu do czterech Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Aby zmierzyć nasz wpływ na społecznie odpowiedzialną przedsiębiorczość, rozpoczęliśmy w 2020 r. ujawnianie naszych najważniejszych wskaźników wyników dla każdego obszaru kluczowego, jak opisano w naszym raporcie rocznym za 2019 r. Te kluczowe wskaźniki wyników to:

'SDG7' – Czysta i dostępna energia:Prawdopodobnie niewyemitowane pewne ilości CO2 w związku z wykorzystaniem stacji ładowania pojazdów elektrycznych Alfen, a także potencjalna liczba gospodarstw domowych zasilanych przez fotowoltaiczne farmy słoneczne, do których Alfen dostarczył rozwiązanie z mikrosiecią.

'SDG8' – Wzrost gospodarczy i godna praca:Wyniki osiągnięte w obszarze zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy, określone na podstawie wskaźnika częstości wypadków (Lost Time Injury Frequency Rate), a także odsetka nieobecności.

'SDG9' – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura:

Wgląd, dzięki udostępnianiu informacji o inwestycjach Alfen, w badania i rozwój wraz z przykładami innowacji o znaczącym wpływie.

'SDG12' – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja:

Wyniki programu Doskonałości Operacyjnej Alfen.


Wpływ Alfen

Alfen ujawnia swój wpływ od 2020 roku. Obszerny przegląd naszego wpływu znajduje się na stronie 14. raportu Alfen za rok 2020.