Dynamiczne równoważenie obciążenia

Pojazdy elektryczne są zazwyczaj ładowane z dużą intensywnością. W przypadku jednoczesnego podłączenia kilku pojazdów elektrycznych instalacja elektryczna nie zawsze zapewnia wymaganą moc. 'Alfen Charging Equipment' (ACE) jest pomysłodawcą inteligentnego rozwiązania, umożliwiającego bardziej równomierny rozdział dostępnej mocy zasilania. Rezultatem jest bezpieczne ładowanie bez konieczności inwestowania w potężne i drogie połączenie.

Jak to wpływa na szybkość ładowania?

Inteligentna stacja ładowania została zaprojektowana w taki sposób, aby Twój pojazd został naładowany tak szybko, jak to możliwe. Dlatego właśnie Równoważenie Obciążenia załączane jest tylko w razie potrzeby. W innych sytuacjach pojazdy elektryczne są ładowane z pełną mocą. W większości przypadków stacja ładowania, nawet jeśli ładuje jednocześnie dwa samochody, zapewnia maksymalną moc na gniazdo.

Jak reaguje stacja ładowania, gdy załącza się Dynamiczne równoważenie obciążenia?

Gdy naładowania wymaga wiele pojazdów i są one podłączone do stacji ładowania, a maksymalna dostępna moc ładowania zostanie przekroczona, stacja ładowania uruchamia Równoważenie Obciążenia i załączają się następujące wskaźniki:

  • Dioda LED stanu miga w kolorze ciemnoniebieskim: Stacja ładowania żąda od pierwszego pojazdu dostosowania mocy ładowania, aby można było lepiej zbilansować dostępne zasilanie;
  • Dioda LED stanu miga w kolorze błękitnym: Proces ładowania drugiego pojazdu rozpoczyna się po dostosowaniu prędkości ładowania przez pierwszy pojazd. Gdy może być ładowany tylko jeden pojazd, dioda LED stanu będzie migać w kolorze niebieskim i błękitnym.

Jak możesz zobaczyć, że nastąpiło załączenie Równoważenia Obciążenia?

Załączenie Równoważenia Obciążenia jest sygnalizowane za pomocą diod LED stanu na interfejsie użytkownika z przodu stacji ładowania. Możliwe są dwie sytuacje:

  • Dioda LED stanu miga na niebiesko: Dostępne zasilanie jest rozdzielone, a pojazd elektryczny jest ładowany z mniejszą mocą;
  • Dioda LED stanu miga w kolorze błękitnym: Dostępna moc jest rozdzielana na oba pojazdy w taki sposób, że są one ładowane na zmianę. Wyświetlenie tego wskaźnika oznacza, że proces ładowania został chwilowo przerwany. Ładowanie zostanie wznowione po przywróceniu wystarczającego zasilania.

You did not accept cookies for enabling this video.

Please accept these cookies for proper functioning and display.

Click the cookie preference button to change your preferences.

Video

Ta animacja pokazuje, jak dynamiczne równoważenie obciążenia Alfen działa w praktyce.