Optymalizacja profilu ładowania

Sieć elektryczna musi radzić sobie z coraz bardziej zmiennymi wzorcami, wynikającymi z bardziej nieprzewidywalnego charakteru zrównoważonego wytwarzania energii. 'TheBattery' to idealne rozwiązanie do lepszej stabilizacji sieci. W znacznych sposób ogranicza potrzeba inwestycji w infrastrukturę sieciową, na przykład w przypadku stacji ładowania pojazdów elektrycznych, farm słonecznych i farm wiatrowych.