Tymczasowe zapotrzebowanie na energię

'TheBattery' może dostarczać zieloną energię wszędzie tam, gdzie jest to wymagane, na przykład podczas wydarzeń tymczasowych lub okazjonalnych. Magazynowanie energii stanowi również rozwiązanie dla firm lub zdecentralizowanych sieci energetycznych, które są zawodne i często borykają się z przerwami w dostawie prądu. 'TheBattery' dysponuje akumulatorem, który przechowuje energię ze zrównoważonych źródeł energii lub z sieci. W przypadku niewystarczającej mocy lub przerw w zasilaniu 'TheBattery' przejmuje zaopatrzenie w energię ze zgromadzonych rezerw.